Geertebrief

2018

De Geertebrief verschijnt 5 keer in 2018 en wel op:

Kopij moet drie weken voor de verschijningsdatum worden ingeleverd bij het kerkelijk bureau via redactie@geertekerk.nl

Redactie Geertebrief
Barbara Schouten, Marianne Speckmann, Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuize en Kjeld Rinsma. Eindredactie: Kjeld Rinsma a.i..

Hieronder  kunt u oude nummers van de Geertebrief lezen en/of downloaden:

2017:

2016:

December 2016
November 2016
Oktober 2016
– September 2016
Juni 2016
– Pinksteren 2016
– April 2016
– Pasen 2016
– Februari 2016
– Januari 2016

 2015: