Regio: Schoonhoven

Remonstrantse Kerk in Schoonhoven

De Remonstrantse Gereformeerde Gemeente Schoonhoven is, na een bestaan van 389 jaar, tijdens de vergadering van leden en vrienden, die plaatsvond op 27 november 2021, opgeheven. Per 1 januari 2022 maken de Remonstranten Schoonhoven onderdeel uit van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

De Remonstranten Schoonhoven behoorde, samen met Utrecht, tot één van de aller vroegste bolwerken van het remonstrantisme. Het woord “Gereformeerde” in de oorspronkelijke naam verwees naar de moederkerk uit de 17e eeuw. Reeds in 1632 kreeg Schoonhoven haar eerste ‘vaste’ predikant.

In de loop van haar bestaan heeft zij vele hoogte- en dieptepunten gekend. Enkele malen in de geschiedenis heeft haar bestaan aan een zijden draadje gehangen. Met het samengaan met de Remonstrantse Gemeente Utrecht (2022) is een nieuw perspectief ontstaan dat garant staat voor de continuïteit van onze geloofsgemeenschap.

Activiteiten Remonstranten Schoonhoven

Het middelpunt van het remonstrantse geloofsleven in Schoonhoven is het in 1881 gebouwde en ingewijde kerkgebouw aan de Kruispoortstraat nr. 8, vlakbij het Stadspark in Schoonhoven.

Om de week is er een kerkdienst/viering; in de link vindt u een overzicht van de geplande diensten. Enkele keren per jaar – bijv. bij de start van het seizoen, in de veertigdagentijd of in de adventsperiode – eten we samen een eenvoudige maaltijd, vaak rondom de dienst. Dit wordt steeds apart aangekondigd in de elektronische nieuwsbrief.

De zogenaamde Kruispoortlezingen vormen een vaste activiteit. Elk seizoen zijn 3 à 4 Kruispoortlezingen of andersoortige evenementen (bijv. muziek, labyrint lopen) op het kruispunt van actualiteit, cultuur en geloof, maar op een wat andere wijze dan in de kerkdienst gebruikelijk is.

Daarnaast loopt er een gesprekskring over een jaarlijks wisselend onderwerp. In het gesprek leren we van elkaar en tegelijkertijd leren we elkaar zo ook beter kennen.

In de agenda van de Geertekerk zijn ook alle activiteiten in Schoonhoven opgenomen; een apart overzicht vindt u hier. Er verschijnt regelmatig een digitale nieuwsbrief per email om leden, vrienden en belangstellenden te informeren over de activiteiten van Remonstranten Schoonhoven. Als u ook geïnformeerd wil worden, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Hans de Waal (zie bij contact).

Contact

Remonstrantse Kerk Schoonhoven in Delfts Blauw aardewerk

Predikant
Ds. Lense Lijzen
e-mail: lensejlijzen@gmail.com

Contactpersoon van de Remonstranten Schoonhoven
Hans van der Waal
Telefoon: 0182 384131 of 06 12143983
e-mail: jevanderwaal@msn.com

Koster
Johan van der Oest
Telefoon:  0182  385829 of 06 54698578
e-mail: joh-oest@hetnet.nl