Vacatures

12 december

Het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg – Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (IBO-SMPR) zoekt een Voorzitter.

Wil je een bijdrage leveren aan een veilige kerk en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om het bestuurlijk overleg te leiden van de aangesloten kerken met betrekking tot het meldpunt SMPR? Dan kom je als geroepen!

Het meldpunt SMPR is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren en voor de mensen om hen heen. SMPR is er voor de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Bij het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg-SMPR zijn negen kerkgenootschappen aangesloten (kijk voor meer informatie op www.smpr.nl). Het IBO-SMPR heeft tot doel de gezamenlijke inhoudelijke betrokkenheid bij voortgang en kwaliteit van het meldpunt SMPR vorm te geven.

Lees de volledige vacaturetekst