Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De RGU biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringendiverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Jaarthema ‘Je weet niet wat je hoort’

Het afgelopen jaar zijn we allemaal, noodgedwongen, opgesloten geweest in onze eigen corona-bubbel: een beperkte groep van mensen, familie, vrienden, die je live zag en voor de rest alles online. Zo ook de diensten in de Geertekerk en een aantal van onze activiteiten. Helaas konden er ook veel kringen en activiteiten door de geldende beperkingen niet doorgaan.

Aan het begin van het nieuwe programma-seizoen in de Geertekerk zijn onze bubbels weer opengebroken. De vaccinaties stellen ons in staat om gewoon weer bij elkaar te komen, te zingen in de diensten, koffie na de kerk en vooral ook weer de kringen en andere activiteiten op te pakken. Wij hopen ook dat dat zo kan blijven.

Maar de corona heeft wel scherpe scheidslijnen in onze samenleving zichtbaar gemaakt. Deze polarisatie was al gaande maar in het afgelopen jaar zijn verschillende groepen nog scherper tegenover elkaar komen te staan. Doordat we elkaar niet meer lijfelijk tegenkwamen en vooral ook doordat de online wereld zo belangrijk is geworden, lijken de muren tussen die verschillende groepen steeds hoger te worden.

Hoe komen we dan met elkaar in contact, hoe bereiken we elkaar?

Een ander te bereiken begint eigenlijk met luisteren: luisteren naar wat de ander beweegt, wat hem bezighoudt, waar zij zich zorgen over maakt of wat haar blij maakt. Je weet niet wat je hoort, als je je openstelt voor de mensen om je heen. Zelfs vrienden die je goed kent, kunnen soms nog heel verrassende dingen laten zien en horen. Laat staan de mensen waar je normaal gesproken niet zo snel contact mee zult hebben.

Luisteren, openheid naar de ander is ook een basishouding in een religieuze gemeenschap: de dagelijkse gebeden in het jodendom beginnen met het woord ‘luister!’, evenals het grote werk van de Perzische soefi-mysticus Rumi. Ook zijn eerste woord is ‘luister!’.  Daaruit kan de ontmoeting ontstaan: met de ander, met je zelf, met de stilte in jezelf.

In ons programma zoeken we op verschillende manieren naar die ontmoeting: in de vaste kringen en groepen die er zijn, waarin het openstaan voor elkaar van oudsher centraal staat, maar ook in de miniseminars, zoals in november, waarin we ook op een andere manier leren luisteren, bijvoorbeeld naar lichaamstaal. In de diaconale activiteiten van onze gemeente waarin oog en oor is voor groepen die meestal niet gezien en gehoord worden.

Doe mee met een van deze activiteiten en je weet niet wat je hoort!

Programmaboekje 2021-2022