Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De RGU biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringen, diverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Veerkracht

Veerkracht is het sleutelwoord van het jaarprogramma 2018-2019 van de Geertekerk.

Veerkracht is de energie om op moeilijke of ingewikkelde dagen toch weer op te staan en nieuwe wegen in te slaan. Het is je niet op je kop laten zitten en toch steeds weer vooruit willen.

Veerkracht is creativiteit. Waar je eerst geen uitweg zag of waar het vuur uitgedoofd leek, vind je opeens een onverwachte mogelijkheid. Een weg naar buiten.

Veerkracht is te leren. Van anderen, van verhalen. Ook uit de Bijbel. Het Joodse volk dat blijft hopen en zoeken naar het Beloofde land. Jezus die mensen die vast zitten, steeds weer aanmoedigt nieuwe wegen te zoeken; die aanspoort om alle overbodige ballast nu eindelijk gewoon eens achter je te laten.

Veerkracht is de durf vaste antwoorden en oude patronen los te laten en nieuwe een kans te geven. Het is als de springplank in het zwembad. Als je echt durft te springen, geeft die een enorme opwaartse kracht mee. En kom je verder en hoger dan je dacht. Als je de veerkracht vindt, kan die je op nieuwe plekken brengen die je niet had voorzien.

Veerkracht is eindig. Energie, creativiteit, leervermogen, durf: ze kunnen stuk lopen op de realiteit. Soms is het donker, zwaar, pijnlijk en zit de deur echt op slot. En is er geen slotenmaker die de sleutel maken kan. En wat dan?

Veerkracht: ze komt in veel vormen en maten. In de cursussen, gesprekskringen en de zondagse vieringen van de Remonstrantse Gemeente Utrecht gaan we dit jaar de mogelijkheden en beperkingen verkennen. En we hopen dat jij in of om de Geertekerk mee doet in deze verkenningstocht. We zijn benieuwd.

Op een veerkrachtig jaar!

Programmacommissie Geertekerk