Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringendiverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Jaarthema ‘Stekels & Veren’Stekels en veren: twee zaken waarmee dieren zich kunnen bekleden. Veren zijn meestal zacht, kleurrijk ook. Bedoeld om op te tillen, bijna gewichtsloos te kunnen worden en te kunnen vliegen, maar soms ook bedrieglijk sterk: mijn moeder vertelde altijd dat een zwaan je zo een gebroken arm kan slaan met zijn
vleugels. Dat maakte diepe indruk.

Stekels zijn om af te weren: hard, scherp, zodat er geen toenadering mogelijk is, maar ze kunnen ook prikkelen, uitdagen, opschudden. Stekels en veren: het zijn ook beelden van de manier waarop wij als mensen met elkaar om kunnen gaan. De manier waarop een gesprek dat wij voeren stekels kan krijgen, of juist veren. Als er misverstanden zijn, onbegrip, ongewild of gezocht, dan gaan letterlijk de stekels overeind: we houden elkaar op afstand, begrijpen elkaar niet, verdedigen onszelf. Maar soms lukt het om een gesprek vleugels én stekels te geven: er is ruimte voor het standpunt van de ander, er ontstaat begrip, er zijn nieuwe gezichtspunten, maar word je ook geprikkeld en uitgedaagd.

Stekels en veren: ze worden in het klein (in een gezin, een relatie, een vriendschap) opgezet en in het groot: maatschappelijke discussies, hete hangijzers. Hoe vinden wij de weg tussen die stekels en die veren? Dit thema nodigt echter ook uit om eens op een heel andere manier aan de slag te gaan. Veel tastbaarder, concreter, dan alleen maar mooie gedachten. Om te kijken naar die prachtige en wonderlijke natuur met al die verschijningsvormen.

Het beeld dat onze vaste ontwerper Roy Verhaag bij dit thema heeft gemaakt, prikkelt, daagt uit. Wij hopen dat ons jaarprogramma dat ook zal doen en dat het ons op bepaalde momenten ons ook vleugels zal geven.

Bekijk het Programmaboekje 2023-2024