Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringendiverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Jaarthema ‘Wat draagt je?’

Het komt er wel op aan, in deze roerige tijden. Het lijkt soms of alles in beweging is. In de natuur worden de gevolgen van onze achteloze omgang met de aarde steeds zichtbaarder en voelbaarder. De kwetsbaarheid van een mondiale gemeenschap hebben we aan den lijve ervaren in de snelheid waarmee ziektes zich kunnen verspreiden en de spanningen in Europa die ineens tot uitbarsting zijn gekomen, met alle gevolgen en dreiging van dien.

En ondertussen lijken we elkaar steeds slechter te begrijpen, lijken we verder van elkaar af te drijven, ieder op gesloten in zijn of haar eigen gelijk. Waar hebben we in deze barre tijden nog een beetje houvast aan,
wat draagt ons? Dat kan een heel persoonlijke vraag zijn: wat houdt je op de been in moeilijke periodes in je eigen leven. Wie of wat steunt je? Maar het kan ook breder: wat verbindt ons als stad, als samenleving?
Waar is gedeelde grond en wat biedt ons perspectief?

Rond die vragen bewegen we ons dit jaar in een aantal activiteiten. In de diensten van advent en de lijdenstijd, in mooie bijeenkomsten met sprekers uit het midden van onze samenleving en in kringen en
cursussen, waar we de persoonlijke ervaringen met elkaar kunnen delen.

We nodigen je uit om aan te haken, mee te doen en mee te denken. Om te delen wat jou draagt en te ontvangen wat een ander helpt. Om te dragen en gedragen te worden.

Of zoals de dichteres Babs Gons aan het einde van haar gedicht ‘Precies goed’ verwoordde:

PRECIES GOED

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
onbegrepen, geprezen
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoog duwt,
je op de wang kust en fluistert;
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.

Uit: Babs Gons, ‘Doe het toch maar’, 2021

Bekijk het Programmaboekje 2022-2023