Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De RGU biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringen, diverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Jaarthema ‘A Wonderful World’

Welkom in de Wonderful World in/van en rondom de Geertekerk in het seizoen 2020-2021.

Toen we met veel enthousiasme het jaarthema “A Wonderful World” kozen, was corona nog een vaag gerucht uit het verre China. Wij koppelden A Wonderful World aan verwondering en verbondenheid. De Wonderful World van Louis Armstrong, met groene bomen en rode rozen, een  blauwe hemel met witte wolken en van mensen die elkaar met een handdruk begroeten. (luister vooral even op you tube)

A Wonderful World waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Een wereld, die vol verwondering bekeken en ervaren kan worden en steeds weer iets wonderbaarlijks prijsgeeft. En ook een wereld, waarin fascinerend natuurgeweld desastreuze gevolgen kan hebben.

En toen was daar corona. Wereldwijde verbindingen werden heel zichtbaar en concreet. De verwondering en ontzetting over een minuscuul virus dat ziekte en dood teweeg brengt en hele economieën plat legt, werd wereldwijd gedeeld. Handen schudden ging in de ban, verbindingen kregen digitaal vorm.

Tegen deze achtergrond is het jaarprogramma ontstaan.

De invalshoeken zijn weer divers evenals de vorm waarin we elkaar kunnen ontmoeten en spreken.

Als een trouwe verbindende onderstroom zijn er natuurlijk de doorgaande groepen, veelal regionaal georganiseerd. De wijk- en regio avonden zorgen ook voor verbindingen op kleine schaal. van inzichten en ervaringen kan nieuwe gezichtspunten geven en de ogen openen voor nog niet eerder opgemerkte grote of kleine wonderen.

Het jaarthema komt aan bod in cursussen en leesgroepen  en tijdens het miniseminar “Groene verbondenheid”  in maart. De plaats van de mens ten opzichte van de natuur zal onderzocht worden aan de hand van beelden en teksten in de bijbel. En ook het boek van Trees van Montfoort, “Groene theologie” zal hier een rol in spelen.

Wij hopen natuurlijk van harte dat de plannen die gemaakt zijn ook uitgevoerd kunnen worden en dat corona geen roet in het eten gooit. Het zal echter noodzakelijk blijven om rekening te houden met de ontwikkelingen op dit gebied. Vandaar dat we je vragen om je aan te melden voor iedere activiteit, zodat eventuele wijzigingen aan je doorgegeven kunnen worden.

We wensen je een inspirerend jaar toe, met verbindende ontmoetingen. Een jaar, waarin we af en toe met verwondering en dankbaarheid zullen zeggen of denken: “het is vol wonderen om ons heen”.