Dit bieden wij

Verdiepen, verbreden, verrassen

De RGU biedt een breed spectrum aan mogelijkheden om je geloof te verdiepen, je kijk op het leven te verbreden, je te laten verrassen door oude of nieuwe verhalen. Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwingsdrang spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de Remonstrantse traditie wordt voortdurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen ook veel belangstellenden aan.

Praten en ontmoeten, studeren en luisteren, stilte en doen wat gedaan moet worden, inkeer en over grenzen heen kijken… Er zijn, naast de kerkdiensten, veel manieren om deel te nemen aan onze geloofsgemeenschap: cursussen, cantorij, gesprekskringen, diverse meditatievormen en overige activiteiten. Ook is een programma voor kinderen én hun ouders, voor studenten en jongvolwassenen en voor senioren.

Gidsen en Goeroes

Het thema voor het jaarprogramma 2015-2016 is: Gidsen en Goeroes.
Iedereen heeft zijn eigen helden en inspirerende voorbeelden: of dat nou je moeder, geschiedenisdocent, de Dalai Lama of Floortje Dessing is. Mensen uit heden en verleden kunnen je aanmoedigen om ook zelf nieuwe weten te gaan, je horizon te verbreden, moedige beslissingen te nemen.
Wie zijn jouw Goeroes, wie zijn uw inspirerende voorbeelden? En wat kunnen we van ze leren? Dat zijn een paar van de vragen die in de cursussen en gesprekskringen in en om de Geertekerk aan de orde zullen komen.

 

PRG15-1