Eenmalige activiteiten

In de ban van de Ararat
6 oktober 2022, 09:00 uur

Excursie naar de tentoonstelling - Assen De tentoonstelling “In de ban van de Ararat. Schatten uit het oude Armenië” geeft een prachtig beeld van deze oude cultuur tot aan de komst van het Christendom. Centraal punt is de berg Ararat waar volgens bijbelverhaal en oude legende de Ark van Noach gestrand is. Nog steeds zijn er arkzoekers actief. We reizen...  Lees verder

Arminiaanse maaltijd
21 oktober 2022, 18:00 uur, Geertekerk

Dit najaar organiseren we weer de Arminiaanse maaltijd, geheel verzorgd door de Diaconale Commissie. We serveren o.a. soep, hartige taarten en salades. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De opbrengst is voor het Smulhuis, waar daklozen tegen een geringe bijdrage een warme maaltijd ontvangen. Iedereen is van harte uitgenodigd! Vorkje meeprikken? vrijdag 21 oktober om 18.00 uur,...  Lees verder

Stamppottenmaaltijd en dialoogavond
27 oktober 2022, 18:00 - 22:00 uur, Geertekerk

De Geertekerk en de Omar al Farouq moskee in Utrecht-Overvecht onderhouden al jarenlang hartelijke relaties. Regelmatig zijn er ontmoetingen in de moskee of kerk, die in het teken staan van de onderlinge dialoog. Inmiddels hebben diverse leden van andere kerken zich bij deze ontmoetingen aangesloten. De werkgroep maatschappelijke dialoog nodigt u graag uit voor de eerstvolgende ontmoeting in de Geertekerk....  Lees verder

Veerkracht ontwikkelen in een ongezonde maatschappelijke context
28 oktober 2022, 13:00 - 17:00 uur, Geertekerk

Studiebijeenkomst KSGV Code zwart, overbelast zorgpersoneel en uitstel van andere behandelingen. De coronacrisis heeft heel duidelijk gemaakt hoe groot de invloed is van politiek en maatschappij op welzijn en gezondheid, zowel van individuen als van groepen in de samenleving. Op deze studiebijeenkomst van het KSGV staat de vraag centraal wat we geleerd hebben uit de confrontatie op het scherp van de snee...  Lees verder

Women’s Voices Utrecht #Utrecht900
10 november 2022, 20:00 uur, Geertekerk

Op donderdag 10 november staat Women’s Voices Utrecht met zang, muziek en poëzie uit diverse culturen en spirituele tradities in de sfeervolle Geertekerk. Ter ere van de 900-ste verjaardag van Utrecht bundelen een aantal fantastische zangeressen en performers hun krachten voor deze speciale concertvoorstelling: vocaal ensemble Wishful Singing, zangeressen Sally Hanna en Namgyal Lhamo, woordkunstenaar Gabriel Erlach en dichteres Randa...  Lees verder

Diner Pensant ‘Verbondenheid onder druk?’
20 januari, 18:00 - 21:00 uur, Geertekerk

Op de wijkavonden in onze gemeente, waar het jaarthema ‘Wat draagt je?’ werd besproken, kwam ‘verbondenheid’ als een belangrijke pijler naar voren. Verbondenheid met familie, vrienden, maar ook met de mensen in de gemeente, in wijk, je stad. Die verbondenheid is in onze tijd zeker geen vanzelfsprekendheid. In corona-jaren werd voor sommigen eenzaamheid, het gevoel van niet verbonden zijn, ineens...  Lees verder

Filmavond – thema Duurzaamheid
25 januari, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Een filmavond over het verwezenlijken van dromen, de complexiteit van de natuur en de cyclus van het leven.  Als vervolg op het Groene Weekend in mei 2022 organiseert de diaconie op 25 januari 2023 een filmavond rond het thema duurzaamheid. Centraal staat een omslag in denken en doen over natuur en agricultuur. We hebben een documentaire gekozen die kijkt als een...  Lees verder

Inspiratie met Alain Verheij: geld en goed
28 januari, 14:00 - 17:00 uur, Geertekerk

Op zaterdag 28 januari is Alain Verheij te gast in de Geertekerk.  Alain is theoloog, schrijver en spreker. In 2019 verscheen zijn eerste boek ‘God en ik, wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel’ en niet lang daarna verscheen 'Ode aan de verliezer, levenslessen uit Bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes’ in 2020. In mei van dit jaar verscheen zijn derde...  Lees verder

Remonstranten Utrecht Matinee
12 februari, 15:30 - 17:00 uur, Geertekerk

Er zijn veel gemeenteleden met podiumtalent, van het bespelen van een instrument en zingen tot dansen en misschien wel goochelen en jongleren? Deze middag is het podium van jou. Ook als bezoeker ben jevan harte welkom. Kijken wat het wordt? Datum en tijd: zondag 12 februari tijd 15.30-17.00 uurGeertekerk, kerkzaalKosten: bijdrage voor een goed doel - wordt nog bekend gemaaktinlichtingen...  Lees verder

De Vrijzinnige Lezing met Willem B. Drees
24 maart, 20:00 uur, Geertekerk

Agnostosch én religieus? Vrijzinnige theologie in het licht van de godsdienstwijsbegeerte door Willem B. Drees Geloven is een menselijke zaak. maar wat is het? Hoe daarover te denken, in het licht van moderne kennis, historisch besef, en de grote variatie van culturen, religies en andere levensbeschouwingen? In deze lezing bespreekt de filosoof en theoloog Willem B. Drees godsdienstwijsgerige visies hierover. Kunnen we...  Lees verder