West-Betuwe

In gesprek | Cultuur en religie
11 oktober 2022, 19:30 - 21:30 uur, Culemborg

Resonans – drie keer in gesprek over cultuur en religie Elke avond begint met een korte inleiding over de nieuwe plek van religie in de huidige cultuur. Deze is veel minder voor de hand liggend en vanzelfsprekend geworden. Is dat winst of verlies? Ook doen religieuze uitingen zich niet meer eenzijdig voor langs voorgeprogrammeerde typisch kerkelijke kanalen. Wie zelf geen...  Lees verder

Stervelingen onder elkaar
9 maart, 14:00 - 16:30 uur, Culemborg

Sterven in vertrouwen en nabijheid Dit voorjaar hebben in Bilthoven goed bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden waarin met elkaar kon worden nagedacht en gesproken over de allerlaatste levensfase, de fase van het sterven. Er werden in kleine kring vragen gesteld en kennis en ervaringen gedeeld onder de leiding van oud-hospice arts Piet van Leeuwen en oud-hospiceverpleegkundige Willy Steenbrink. Piet en Willy zijn...  Lees verder

Wat draagt ons: het gebed #culemborg
29 maart, 19:30 - 21:30 uur, Culemborg

Gespreksavonden over Christelijke spiritualiteit Dit voorjaar zijn er twee gespreksavonden rond het thema: “Wat draagt ons: het gebed.” Onder leiding van ds. Claartje Kruijff willen we met elkaar stilstaan bij vragen als: Bid je eigenlijk?Kun je nog bidden?Waarom zou je bidden?Wat zou bidden met jou kunnen doen? Hoe kom ik tot een goed gebed?Doe je het al heel lang?En hoe...  Lees verder

Kerkdiensten in Culemborg

De Remonstranten West-Betuwe organiseren al 50 jaar eigen vieringen. De diensten zijn in de Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg en beginnen om 10.30 uur. 1 januari Nieuwjaarsontvangst in de Geertekerk te Utrecht, inloop vanaf 10.00 uur 5 februari, ds. Wytske Dijkstra, De Bilt 5 maart, ds. Claartje Kruijff, Utrecht 2 april Palmpasen, ds. Lense Lijzen, Utrecht 9...  Lees verder