Kerkdiensten

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is een regiogemeente. Er zijn drie locaties waar kerkdiensten worden gehouden: Utrecht (Geertekerk), Schoonhoven en Culemborg (ofwel West-Betuwe). De dienst in de Geertekerk wordt gestreamd. Aan deze dienst kun je online meedoen of deze later op een moment dat jou uitkomt terugkijken. Diensten blijven één maand met beeld online staan.

Vormgeving van de kerkdiensten

De meeste kerkdiensten bestaan uit drie elementen: inkeer (verstilling en gebed), woord (bijbellezingen en overweging) en delen (mededelingen, gebed, zegen).

Soms zijn er speciale kerkdiensten. In de woord- en tafeldiensten wordt het avondmaal gevierd, waartoe iedereen die er aan wil deelnemen, genodigd is. Er zijn ook kerkdiensten met een meer experimentele opzet, zowel in vorm als in liturgie.

Kerkdiensten in Utrecht – Geertekerk

In de Geertekerk is er elke zondag een kerkdienst, die (later) ook online is te bekijken. Een moment om je te bezinnen, na te denken, maar ook om een lofzang aan te heffen. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Veel mensen maken daar gebruik van.

Iedere zondag zijn er wel mensen die even een kijkje komen nemen. Voel je vrij om eens binnen te lopen. Als je op de zondagochtend meer wilt weten kun je een van de kerkenraadsleden met naambordje aanspreken.

De vieringen beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer één uur. In de Agenda vind je op datum alle informatie over de kerkdiensten (en andere activiteiten).  Aan sommige vieringen werkt de cantorij van de Geertekerk mee.

Kerkdiensten in Culemborg

Maandelijks worden er kerkdiensten georganiseerd door de Werkgroep West-Betuwe. Deze diensten zijn in de Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg en beginnen om 10.30 uur. In de Agenda vind je de planning van de kerkdiensten in Culemborg en de twee gesprekskringen. Of bekijk de jaarplanning voor de kerkdiensten.

Kerkdiensten in Schoonhoven

In Schoonhoven zijn er twee keer per maand kerkdiensten in de Remonstrantse Kerk aan de Kruispoortstraat 10, 2871 DK Schoonhoven. De diensten beginnen om 10.00 uur. Op de pagina speciaal in Schoonhoven vind je een overzicht van alle diensten en de andere activiteiten die de Remonstranten Schoonhoven organiseren.