Jongvolwassenen

Jonge Remonstranten Utrecht

eten bij ledigerfSinds 2014 zijn jonge mensen die zich verbonden voelen met de Remonstranten in Utrecht georganiseerd onder de naam ‘Jonge Remonstranten Utrecht’. Het doel van de groep is tweeledig. Enerzijds is het een manier om die andere jonge mensen te leren kennen, omdat je elkaar niet altijd zomaar tegenkomt. Anderzijds willen we met elkaar praten en nadenken over onderwerpen uit het leven die belangrijk voor ons zijn. We komen iedere zes weken een avond bij elkaar. Voor deze avond nodigen we een gast uit om een lezing of workshop te geven, of bereiden mensen uit de groep zelf een onderwerp voor. Iedere avond sluiten we af met een borrel. Daarnaast hebben we één zondag per maand uitgekozen als jongerenzondag. Mocht je twijfelen wanneer je naar de kerk wilt gaan… op die zondag kom je gegarandeerd meer  jonge mensen tegen, is er crèche en kan je mee gaan lunchen na afloop.  Ben je geïnteresseerd of wil je de nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, stuur een mail naar jonge.remonstranten@geertekerk.nl.

Data avonden Eens in de zes weken. Voor exacte data zie de digitale nieuwsbrief.

Tijd Vanaf 20.00 uur. Soms met eten, altijd met borrel.

Data zondagen 18 september (startzondag), 2 oktober (doopdienst), 27 november, 11 december, 22 januari (doopdienst), 5 februari, 12 maart, 9 april 2017 (palmzondag), 16 april (pasen), 4 juni (pinksteren), 2 juli (afscheid verteluur)

Informatie Via Pieter Bons E pieter.bons@gmail.com

 

Landelijk: Jongerengemeente Arminius (20 t/m 35 jaar)

Arminius is de landelijke remonstrantse jongerengemeente die een aantal activiteiten per jaar organiseert, zoals om de zes weken een gesprekskring (meestal centraal in Utrecht), een jongerendienst (15 januari in de Geertekerk), een kerstdiner (17 december), een jongerenmiddag, een debat en drie weekenden (2 – 4 september in Hilversum, een kloosterweekend 25 – 27 november in Megen en in het voorjaar een lang weekend buiten het land).

Arminius is een ontmoetingsplaats voor jongeren die met elkaar willen nadenken en praten over levensbeschouwelijke vragen. Je kunt gewoon een keer mee doen, er zijn geen verplichtingen aan verbonden.

Meer weten? Kijk eens op de website van arminius of op Facebook: Jonge Remonstranten

Informatie Via Japke van Malde E japkevanmalde@gmail.com T 071 514 28 07