Diaconie – voor elkaar

Wat is diaconie?

Beginpunt

Ons verhaal begint bij de Eeuwige, die ons via Jezus toonde hoe wij kunnen leven. Levend vanuit de teksten van zijn eigen traditie liet hij ons zien: ‘Dit is de tekst. Dit is wat we er in de praktijk mee doen. Kun jij het hier naar eer en geweten bij laten?’

Jezus stelt de mens centraal: altijd de mens boven de wet.

Focus van de diaconie

En dat is precies waar een diaconie zich mee bezig houdt: liefde voor de mens in praktijk brengen. Namens en met de gemeente geeft de diaconie haar eigen invulling aan die liefde en geeft ze door wat ontvangen is. Wat doorgegeven wordt, varieert van aandacht tot geld en allerlei varianten daarop.

Remonstrantse diaconie

Waaruit blijkt het remonstrantse karakter van onze diaconie? Uit openheid en nieuwsgierigheid, we hebben de waarheid niet in pacht en gaan graag in gesprek. Kritisch, gericht op ontwikkeling en onafhankelijkheid, nood lenigen waar dat moet. De criteria voor het selecteren van projecten zijn niet van religieuze aard: buitensluiten is niet aan de orde.

Het geheel is meer dan de som der delen: gemeenschapszin

Niemand kan het alleen af. Daar zijn we in de RGU van doordrongen. Samen breng je meer tot stand, ook in het diaconale werk. Het zou mooi zijn als we als diaconie ieder gemeentelid hierin kunnen betrekken, ieder naar haar/zijn mogelijkheden, zodat voelbaar wordt: mijn aandeel telt!

Samenstelling diaconale commissie:

 • Judith Fournier-Moesman, voorzitter, projecten en individuele hulp
 • Mary Kuiper, secretaris, Arminiaanse Maaltijd
 • Hans van Commenée, penningmeester, individuele hulp, projecten
 • Evert Oudenes, kerkenraadslid met portefeuille Diaconie, projecten
 • Maartje Bakker, lid, projecten, Arminiaanse Maaltijd
 • Arina de Heer, lid, projecten, Arminiaanse Maaltijd en individuele hulp
 • Lietha Scheewe, lid, Diaconale Geluiden
 • Predikant: ds. Alleke Wieringa

De diaconie heeft in 2019 de volgende projecten gesteund:

1. Omduw

2. INLIA

3. Villa Vrede

4. Stichting Dienstverlening Buitenlanders

5. Peace Brigades International

6. KIA – Kerk in Actie

7. Diaconaal Fonds Roemenië

8. Taal doet Meer

9. Stichting COME

10. Stichting Nour

11. Stichting Madilo op Madagaskar

12. Stichting Gered Gereedschap

13. Stichting Wijkinloophuis Kerckebosch

14. Project Benin met Omar al Farouqmoskee

Wie krijgen hulp en steun?

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is betrokken zowel bij mensen binnen als buiten de eigen gemeente en neemt ook verantwoordelijkheid voor mensen in de wereld die materiële hulp kunnen gebruiken. Aan personen die in problemen zijn geraakt kan de diaconie individuele hulp bieden, zowel binnen de Remonstrantse gemeente als daarbuiten. Meestal als zij daar zelf of via anderen om vragen. De diaconie ondersteunt ook verschillende maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om deze taken uit te voeren collecteert de diaconie elke zondag voor algemene hulp. Op de eerste zondag van de maand en bijzondere zondagen wordt er voor specifieke projecten gecollecteerd.

Individuele hulp

Mensen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de diaconie (diaconie@geertekerk.nl) of de predikanten. Wijkcontactleden en ook de leden van de Geertekerk kunnen de diaconie benaderen als zij een hulpvraag signaleren (dat kunnen leden of vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht zijn, maar ook mensen van buiten de RGU). De hulp bestaat uit raad en daad en waar nodig uit beperkte financiële ondersteuning. Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld, de leden van de diaconie hebben een geheimhoudingsplicht.

Projecten in stad, regio en wereld

De diaconie ondersteunt projecten in stad en regio en verschillende internationale projecten. Het streven is om projecten voor een termijn van drie tot vijf jaar te ondersteunen. Suggesties voor projecten zijn welkom bij de diaconie op diaconie@geertekerk.nl

Deelname in andere organisaties

De diaconie neemt deel in/heeft banden met een aantal organisaties:

 • OMDUW (Oecumenisch Diaconale Utrechtse Werkgroep, sinds 1982): hulp aan dak- en thuislozen
 • Diaconaal Platform van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken
 • Raad van Kerken Zeist, werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk; bloemen voor detentiecentrum

Giften

U kunt in de kerkdiensten via de collectes bijdragen, maar dat kan ook digitaal via de app van Givt of via een bankoverschrijving.

 1. Per app. Het geven via de app is anoniem. De RGU ontvangt alleen informatie over de totale opbrengsten van een collecte. De app kan op smartphones en tablets gedownload worden uit de App Store of Google Play. Lees er hier meer over.
 2. Per bankoverschrijving.
  • Voor het diaconale werk op NL69 TRIO 0379 7018 04 t.n.v. Diaconie RGU
  • Voor het gemeentewerk op NL36 TRIO 0379 5217 84 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Graag met vermelding “collecte” en de datum van de dienst.