Dopen, Trouwen & Rouwen

Voor remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Naar remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-remonstranten kunnen hiervoor dus een beroep doen op de predikanten van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

 

doop_januari_2011

Dopen

De doop en het opdragen  is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst. Vanwege deze betrokkenheid van de geloofsgemeenschap vinden remonstranten het belangrijk dat de doop en opdragen plaatsvindt in een kerkdienst.

Dopen
Remonstranten kennen zowel de kinderdoop als de volwassenendoop. Ouders die hun kind laten dopen in de remonstrantse gemeente willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met het geloof. Het kind wordt daarmee niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap is voor remonstranten een keuze, die het kind op volwassen leeftijd zelf kan maken.

Opdragen
Naast het Dopen kennen wij sinds enige tijd het Opdragen. In een dienst kan een zegenbede worden uitgesproken over een pasgeborene. Door het laten opdragen van een kind wordt uitdrukking gegeven aan de vreugde  en de verantwoordelijkheid om het ontvangen van nieuw leven.  Dit doen de ouders om hun kind, in het besef van zijn/haar vrijheid, en in de bedding van de gemeente, de eerste stappen te helpen zetten op de weg naar God, de bron, het geheim van het leven.

Informatie
Ouders die hun kinderen willen laten dopen of opdragen  en volwassenen die de doop willen ontvangen, kunnen contact opnemen met een van de predikanten. De data van geplande doopdiensten zijn te vinden bij de vieringen.

 

huwelijkTrouwen

Wanneer twee mensen elkaar voor God en de wereld hun trouw willen beloven, kunnen zij trouwen in de remonstrantse kerk. Ook niet-remonstranten kunnen trouwen in de Geertekerk.

Vanaf 1986 vinden binnen de Remonstrantse Broederschap ook inzegeningen van homosexuele relaties plaats. Daarmee was zij het eerste kerkgenootschap ter wereld dat hiertoe formeel besloot.

Het is gebruikelijk in een remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de invulling van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden de dienst gezamenlijk voor. Van belang is dat het duidelijk is waarom het bruidspaar in de kerk wil trouwen.

Voor de kosten die gemaakt worden o.a. voor het gebruik van het kerkgebouw en de tijd van de predikanten wordt een vergoeding gevraagd.

Wanneer u meer informatie wilt over de mogelijkheid, neemt dan contact op met een van de predikanten of kijk onder contact.

Wanneer u gebruik wilt maken de Geertekerk als locatie voor een burgerlijk huwelijk of huwelijksinzegening zonder betrokkenheid van een van de RGU-predikanten en zelf voor de verder invulling wilt zorgen, kijk dan onder verhuur.

 

Rouwenkaars1

Overal waar leven is, is ook de dood.
Verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door ziekte, noodlot of veroorzaakt door mensen. De dood breekt het kostbare leven af. Het is belangrijk dat we op een zorgvuldige en persoonlijke manier afscheid nemen van onze geliefden. Het kan maar één keer.

Graag stellen de predikanten van de RGU hun expertise ter beschikking van wie hier begeleiding en/of uitvoering zoekt.

Wanneer u gebruik wilt maken van de Geertekerk als locatie voor een uitvaart zonder betrokkenheid van een van de RGU-predikanten en zelf voor de verdere invulling wilt zorgen, kijk dan onder verhuur.