Studenten

Studenten

studentenfietsenDe RGU is aangesloten bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) Het IPSU verzorgt pastoraat voor studenten aan de universiteit en/of hogeschool en is niet verbonden aan één kerk of levensovertuiging. Ds. Marthe de Vries is vanuit deze gemeente aangesteld als studentenpastor. Kijk eens op www.ipsu.nl of volg IPSU-studentenpastoraat Utrecht op Facebook en zie wat er allemaal wordt georganiseerd aan groepsactiviteiten, cursussen, retraites en diensten.

Je kunt ook meedoen met de activiteiten van de Jonge Remonstranten. Kijk op die pagina naar de verschillende mogelijkheden.