Studenten

Studenten

studentenfietsenDe RGU is aangesloten bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht (IPSU) Het IPSU verzorgt pastoraat voor studenten aan de universiteit en/of hogeschool en is niet verbonden aan één kerk of levensovertuiging. Ds. Alleke Wieringa is vanuit deze gemeente aangesteld als studentenpastor. Kijk eens op www.ipsu.nl of volg IPSU-studentenpastoraat Utrecht op Facebook en zie wat er allemaal wordt georganiseerd aan groepsactiviteiten, cursussen, retraites en diensten.

Je kunt ook meedoen met de activiteiten van de Jonge Remonstranten.