Regio: West-Betuwe

Foto: Jan Dijkstra

In en rond Geldermalsen-Culemborg vormen een dertigtal remonstranten de remonstrantse wijkgemeente West-Betuwe van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Het is een groep mensen met een sterke onderlinge band en met een grote openheid, naar elkaar en naar de wereld om hen heen. De kerkdiensten zijn meestal op de eerste zondag van de maand in de Ev. Lutherse kerk, Achterstraat 2-4 in Culemborg.

De Remonstranten West-Betuwe hebben een goede band met de Doopsgezinden in de regio.

Ook mensen van buiten de ‘eigen kring’ zijn van harte welkom!

Alle activiteiten in West-Betuwe

Kerkdiensten

Hier vind je een overzicht van de diensten van dit seizoen. De diensten beginnen om 10.30 uur.
Dit is de routebeschrijving naar de kerk, incl. informatie over parkeren.

Nieuwsbrief
De meest actuele informatie rondom de kerkdiensten en andere activiteiten in de regio worden per email gedeeld. Als je ook op de hoogte wil zijn/blijven kun je je het beste melden bij Koos Spreen Brouwer (zie hieronder).

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Remonstranten West-Betuwe, dan kun je contact opnemen met Joanneke of Koos:

Joanneke van Aller
T  06  499 36 489   E  joanneke.van.aller@gmail.com

Koos Spreen Brouwer
T  06  384 29 150   E k.spreen.brouwer@gmail.com


Geschiedenis


Kring – Gemeente – Werkgroep
In het midden van de vorige eeuw namen enkele Remonstranten in de verstrooiing in Geldermalsen en omgeving het initiatief tot het oprichten van een Remonstrantse kring. De eerste kerkdienst, geleid door ds. Hoenderdaal uit Arnhem, werd gehouden in de koffiekamer van het Nutsgebouw in Geldermalsen op 13 maart 1949. Sindsdien zijn geregeld kerkdiensten gehouden, eerst 12 en vanaf 1952 circa 20 diensten per jaar. In 1953 vond met het beter om van deze min of meer officieuze ‘kring Geldermalsen’ een officiële kring binnen de Remonstrantse Broederschap te maken. Na goedkeuring van een daartoe opgesteld reglement besloot de Commissie tot de Zaken (COZA) in haar vergadering van 13 februari 1954 tot de oprichting van de “Remonstrantse Kring West-Betuwe”. Al vanaf de oprichting van de kring was er een goed contact met de Doopsgezinden in de West-Betuwe.

Oecumene
Vanaf de oprichting zijn regelmatig lezingen, cursussen en bijbel-avonden gehouden. In 1956 ging een enkel kind in Utrecht naar de catechesatie van ds. W. Knoppers. Toen de belangstelling begon toe te nemen, kwam ds. Knoppers daarvoor naar Geldermalsen (vanaf 1963). In deze eerste jaren groeide een goed contact met de predikanten van de Broederschap, vooral met die uit Utrecht. Vanaf ongeveer 1970 gingen zij ook regelmatig voor in interkerkelijke diensten te Geldermalsen. De kleine kring heeft verhoudingsgewijs veel bijgedragen aan “de oecumene”. Vanaf 1974 maakt de Remonstrantse kring “West-Betuwe” dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheid kerkdiensten te houden in de R.K. Sint Suitbertuskerk aan de stationsweg in Geldermalsen. Dit illustreert de band die was gegroeid met het interkerkelijk werk in deze plaats.

Vergrijzingsuitbertus
In de tweede helft van de jaren ’80 verviel het onderscheid tussen gemeenten en kringen; de Betuwse kring werd per 1 januari 1989 een “gemeente”. Deze nieuwe status werd door de kleine groep te zwaar gevonden. De leden werden ouder en gingen zich als groep, mede ook bij gebrek aan kader, steeds kwetsbaarder voelen. Wegens de gemiddelde leeftijd was de aantrekkingskracht op jongeren zeer beperkt. En ook al werden de circa 20 diensten per jaar bezocht door een vaste kern van belangstellenden, voor de toekomst bood dit weinig perspectief. Gesprekken hierover met enkele leden van de COZA hebben geleid tot het besluit om de gemeente West-Betuwe als een werkgroep te brengen onder de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

Vleugels
Zo kwam de Kring -, later Gemeente – en nu Remonstranten West-Betuwe, in januari 2000 onder de vleugels van de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU). Mede dankzij de extra aandacht van ds Siebrand, de steun van de andere twee predikanten uit Utrecht en de bereidheid van een vaste groep van gastpredikanten om steeds weer de reis naar de Betuwe te ondernemen, kon het  jaarlijkse programma van kerkdiensten en huisbijeenkomsten worden voortgezet en worden bijgewoond door een vaste groep van leden, vrienden, doopsgezinden en belangstellenden. Het ‘koffie-drinken’ na elke dienst en ook de huisbijeenkomsten dragen sterk bij aan een zeer hechte onderlinge band binnen deze kleine kern.

Kerkgebouw
Begonnen in een koffiekamer van het Nutsgebouw in Geldermalsen, daarna bijna 50 jaar onderdak gevonden in de St. Suitbertus en H. Gregorius in Geldermalsen, kerken wij vanaf juni 2021 in de Ev. Lutherse kerk te Culemborg, waar wij u van harte welkom heten!