Rituelen

Voor de Remonstranten zijn kerkelijke rituelen geen exclusief bezit van degenen die bij een kerk horen. Naar remonstrants gebruik staan alle kerkelijke handelingen, de doop en het avondmaal, diensten bij een huwelijk, maar ook bij een begrafenis of crematie open voor iedereen. Ook niet-remonstranten kunnen dus een beroep doen op de Remonstranten. Wel wordt bij huwelijk en uitvaart een vergoeding gevraagd.

Avondmaal

In de meeste remonstrantse kerken is er slechts een beperkt aantal zondagen per jaar waarop het avondmaal wordt gevierd. Dan wordt – net als in het Bijbelverhaal waarin Jezus met zijn apostelen brood en wijn deelde – brood en wijn gedeeld met alle kerkgangers. Het Avondmaal bij de remonstranten is open. Iedere aanwezige in de dienst die de wens heeft deel te nemen, is uitgenodigd, “of hij of zij lid is van de Remonstrantse Broederschap of enige andere kerk, al of niet”.

Dopen

De doop is het teken dat je wordt opgenomen in de christelijke kerk. Er bestaat dus geen remonstrantse doop, rooms-katholieke doop of evangelische doop.  Kerken erkennen elkaars doop en  van ‘overdopen’ is geen sprake wanneer je toetreedt tot een ander kerkgenootschap en je als kind of volwassene  al gedoopt bent. Het kan zijn dat u een kerk zoekt omdat u gedoopt wilt worden of uw kind wilt laten dopen.  Dit is mogelijk in een remonstrantse gemeente.

doopschaalRemonstranten kennen de kinderdoop en de volwassenendoop. Een kind dat gedoopt wordt is daarmee niet automatisch lid van de Remonstrantse Broederschap geworden. Het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap houdt voor Remonstranten een keuze in, die alleen door een volwassene gedaan kan worden. Het kind heeft er recht op die keuze later zelf te maken. De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich medeverantwoordelijk voor zijn of haar toekomst.

Omdat de doop de verbondenheid uitdrukt met de christelijke geloofsgemeenschap vinden Remonstranten het belangrijk dat de doop plaats vindt in de zondagse kerkdienst, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is. Soms wordt hiervan afgeweken. Sommige remonstrantse gemeenten kennen speciale zondagen waarop gedoopt wordt, andere gemeenten maken hierover afspraken met de dopeling of ouders.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een remonstrantse gemeente om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de doop wordt voorbereid  en om te weten te komen op welke zondagen een doop plaats kan vinden. Aan de doop zijn in principe geen kosten verbonden. Het is het feest waarop de dopeling de eregast is.

Huwelijk

Twee mensen die in de kerk elkaar hun trouw willen beloven, kunnen trouwen in een remonstrantse eredienst. De Remonstrantse Broederschap was in 1986 de eerste christelijke kerk in de wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht en daarmee zelfs de voorpagina van de New York Times wist te halen. Het is gebruikelijk in een remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de inhoud van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden in goed overleg deze dienst voor. Van belang is dat het duidelijk is waarom het bruidspaar in de kerk wil trouwen. De verschillende sites van gemeenten verwijzen door naar predikanten en kerkenraden die je meer over de huwelijksplechtigheid in hun gemeente kunnen vertellen. Je kunt ook contact opnemen met het landelijk bureau Remonstranten wanneer je meer wilt weten over trouwen bij de Remonstranten.

Uitvaart

Altijd en overal komt, waar het leven kwam, verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door noodlot of veroorzaakt door mensen, de dood. De dood breekt het kostbare leven af. En wij geloven dat ook in de dood God niet ver weg is. De dood is niet een einde, het is een overgang. De verschillende sites van gemeenten verwijzen door naar predikanten en kerkenraden die u meer over de mogelijkheden van een kerkdienst bij een uitvaart kunnen vertellen.