Cursussen

Oriëntatiecursus
10 maart 2020, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Geloven begint bij jou. Dat is de slogan van de Remonstranten. Maar wat begint er dan? En wat zijn nu precies de Remonstranten?  De Oriëntatiegroep geeft je de gelegenheid daarachter te komen en met anderen na te denken over je eigen inspiratiebronnen, geloof en levensbeschouwing. In de uitwisseling met anderen kom je meestal verder. Om enkele thema’s te noemen: veranderend...  Lees verder

Van Kaft tot Kaft
10 oktober, 10:00 - 12:00 uur, Geertekerk

Welke geluiden klonken er toen, hoe horen wij die nu? De bijbel is een werkboek – een werkboek voor het leven. Zij is een schatkamer van wijsheden, inzichten én enorm geblunder van mensen. De verhalen vertellen over hoe dat is: te vertrouwen op een God die je niet eens kunt zien, terwijl er toch kracht en inspiratie en wonderen ervaren...  Lees verder

Bible Basics
31 oktober, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Voor iedereen die voor zichzelf het gevoel heeft, dat hij of zij de basiskennis van de bijbel mist. Hoe is de bijbel opgebouwd, wat voor teksten staan erin. Hoe moeten we die verhalen lezen. Waarom zijn er zoveel vertalingen en wat zijn de verschillen? Wat is het verschil tussen Eerste en Tweede Testament en waarom zeggen we dat liever, dan...  Lees verder

Heilige nachten
11 december, 20:00 - 21:45 uur, Geertekerk

Tussen de avond van Eerste Kerstdag en Drie Koningen zitten twaalf nachten 'tussentijd'. Het zijn nachten waarin voor het gevoel de tijd stil staat. Het zijn de donkerste nachten van het jaar en daarom zijn ze heel geschikt voor bezinning. Je kunt daar op vele manieren vorm aan geven. Op avond 1 een inleiding op het fenomeen van deze 12 heilige...  Lees verder

Cursus Multiple religious belonging
16 januari 2020, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Over flexibel geloven Een interessant religieus verschijnsel. Een kwart van onze  samenleving voelt zich thuis bij meerdere religieuze tradities.  Dat tref je aan zowel onder kerkelijke mensen (ook in de RGU) als niet-kerkelijken. Een voorbijgaande mode? Verwarring scheppend combineren? Een diepgaande en vruchtbare verbinding? De religieuze stijl van de toekomst? Meedenken? Data: donderdagavond 16, 23 en 30 januari 2020 Locatie: Geertekerk,...  Lees verder

Credo: ik geloof, geloof ik
23 juni 2020, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Je kunt je op verschillende manieren aansluiten bij de Remonstranten. Je kunt vriend worden, lid worden door de beginselverklaring te ondertekenen en je kunt je eigen geloofsbelijdenis schrijven. In die persoonlijke belijdenissen wordt de variëteit onder onze leden zichtbaar. Sommigen hebben 60 jaar gelden een belijdenis geschreven, toen ze als 18–jarige lid werden, anderen wat minder lang geleden. In het...  Lees verder

Parallelle werelden van vrienden, vijanden en vreemden
1 oktober, 19:30 - 21:30 uur, Geldermalsen

Drie gespreksavonden met het karakter van een zoete inval  over actieve verdraagzaamheid vroeger en nu. Van de 17e-eeuwse vredeskerk tot spijbelen voor het behoud van de planeet aarde. Je hoeft er niets voor voor te bereiden. Elke avond is er een goed verhaal over de wortels van verdraagzaamheid en tolerantie en elke avond is er een korte tekst die wordt...  Lees verder

Jungiaans denken en werken: introductie
7 januari 2020, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Voor mensen die belang hechten aan bewustwording In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens een centrale plaats in. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij deze bijeenkomsten hand in hand. Er wordt o.a. gewerkt met teksten uit de Bergrede. Meedoen?...  Lees verder

Bewustwording met Jung: verdieping
9 maart 2020, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Voor wie na de Introductiecursus meer van en over Jung wil leren In deze avonden worden begrippen verder uitgediept en worden nieuwe begrippen uit de psychologie van Carl Gustav Jung geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het Jungiaanse gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt gebruik gemaakt van Bijbelteksten. Meedoen? Data: maandag 9 maart, 6 en 20 april Plaats: Geertekerk, de Opkamer...  Lees verder

Opstaan is in beweging komen
24 maart 2020, 20:00 - 22:00 uur, Gerrit Rietveldhof 15

We lezen verhalen rond Pasen en verbinden die aan ons eigen leven. In het verhaal van de opstanding komt alles in beweging: de vrouwen, de ‘engelen’, de tuinman, de leerlingen, de steen, het licht. Kunnen wij geïnspireerd door de oude verhalen in beweging komen? Voorbeeld: Zo vaak ligt er een steen op ons of voor ons. Het is de steen...  Lees verder