Cursussen

Wat doen wij als wij bidden?
28 september, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

We bidden wat af in de eredienst als een vanzelfsprekend onderdeel ervan. Maar wat zitten we eigenlijk te doen als we samen bidden? Gaat het om de inhoud (wat zeggen we)? Of ook om hoe je bidt (houding, lichaam, hart, het soort aandacht etc.)? Tot wie of wat is het gebed geadresseerd? Wat is het effect ervan? Wat zijn onze...  Lees verder

A Wonderful World, de natuur, bron en bedreiging   
3 november, 20:00 - 21:30 uur, via Zoom

Drie bijeenkomsten onder leiding van onze predikanten naar aanleiding van het jaarthema. Natuur als onze inspiratiebron, maar ook iets dat ons ontzag inboezemt en vernietigend te werk kan gaan, of het nu is door een virus of een tsunami. Onze verhouding  tot de natuur, van verwondering tot verschrikking, willen we in deze drie bijeenkomsten onderzoeken aan de hand van verschillende...  Lees verder

Introductiecursus ‘Jungiaans denken en werken’
4 januari 2021, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwording. In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens een centrale plaats in. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij de bijeenkomsten hand in hand. Er wordt o.a. gewerkt met teksten uit de...  Lees verder

Verdiepingscursus ‘Jungiaans denken en werken’
1 maart 2021, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Voor wie na de introductiecursus meer van en over Jung wil leren. In deze avonden worden in de introductiecursus behandelde begrippen uit de psychologie van Carl Gustav Jung uitgediept en nieuwe begrippen geïntroduceerd. Theorie en toepassing van het Jungiaanse gedachtegoed wisselen elkaar af. Soms wordt gebruik gemaakt van Bijbelteksten. Meedoen? Data: maandag 1, 15 en 29 maart 2021 Tijd: 19.30...  Lees verder

Vervallen – Leeskring Groene Theologie
11 januari 2021, 14:00 - 16:00 uur, Geertekerk

De wereld verkeert in een ecologische crisis. Daar kunnen we niet meer omheen. De laatste twee eeuwen is de natuur een ongebreidelde wijze geëxploiteerd. Vaak met de bijbel in de hand, want zo staat het toch in de allereerste Bijbelverzen: God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee...  Lees verder

Lege plekken – Heilige plaatsen
26 januari 2021, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Drie gespreksavonden met het karakter van een zoete inval. Dit jaar publiceerde Heine Siebrand, 'Een neus voor God. Van Benedictus Spinoza tot Franca Treur’, over intuïtie als het brandpunt van vernieuwing in kunst en wetenschap. Gedragen door een rijke diversiteit van spelers die openstaan naar de toekomst toe.  Vanuit open plekken, veelal uit het niets opgekomen, wordt wat eerder leeg...  Lees verder

Oriëntatiecursus 2021
3 maart 2021, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Wie of wat zijn de Remonstranten? Waar staan zij voor? Wie ben ik dat deze club mij interesseert? En zou een verbinding met deze geloofsgemeenschap iets voor mij zijn (of niet)? Deze cursus biedt gelegenheid om je kennis over de remonstrantse manier van geloven te verdiepen en om in gesprek te zijn met jezelf (!) en met anderen over wat...  Lees verder

Workshop Geweldloze Communicatie
11 maart 2021, 10:30 - 13:00 uur, Geertekerk

In deze workshop maken we kennis met de methode van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren houdt in: naar elkaar luisteren zonder direct met de eigen mening klaar te staan, maar te vragen naar de bedoeling van de ander. Wereldwijd leidt de methode tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Onder deskundige begeleiding gaan we hiermee aan de slag....  Lees verder

De zin van het leven
15 april 2021, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

Een hartstilstand confronteerde journalist Fokke Obbema hardhandig met een aantal wezenlijke levensvragen, waarvan de vraag naar de zin van ons leven de meest indringende was. Na een artikel in de Volkskrant, waarop ongelooflijk veel reacties kwamen, begon hij een interview-serie waarin hij uiteenlopende mensen naar hun antwoord vroeg op die vraag. Dit boek vormt het uitgangspunt voor deze serie bijeenkomsten....  Lees verder