Kerkenraad

Het bestuur van de RGU wordt gevormd door de Kerkenraad. Uit het midden van de Kerkenraad wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, dat de dagelijkse leiding heeft.
Leden van de Kerkenraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit leden en vrienden. 

De Kerkenraad bestaat uit:

dhr. A. (Arie) Noordermeer – Voorzitter (DB)

mw. W.E.G. (Wendela) Schenk – Vice-voorzitter (DB)

mw. H.W. (Henny) Wind – Secretaris (DB)

dhr. W.F. (Wim) Edelman – Penningmeester (DB)

mw. E.J. (Elja) Algra – Werkgroep Eredienst

mw. J.G. (Jitske) Bilijam – Jongerenwerk

dhr. M.A.C. (Adri) Onnekink – Gebouwbeheer

ds. M.F. (Marthe) de Vries – Predikant (DB)

ds. C.S. (Claartje) Kruijff – Predikant

ds. L.J. (Lense) Lijzen – Predikant