Kerkenraad

Het bestuur van de RGU wordt gevormd door de Kerkenraad. Uit het midden van de Kerkenraad wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, dat de dagelijkse leiding heeft.
Leden van de Kerkenraad worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit leden en vrienden. 

De Kerkenraad bestaat uit:

dhr. A. (Arie) Noordermeer – Voorzitter (DB)

mw. W.E.G. (Wendela) Schenk – Vice-voorzitter (DB)

mw. M.C. (Mattie) van der Slikke – Secretaris (DB)

dhr. W.F. (Wim) Edelman – Penningmeester (DB)

dhr. G.J. (Gert-Jan) Schmal – Programmacommissie

dhr. P.W. (Peter) van Dijk – Diaconale Commissie

opvolger van Wendela Schenk wordt gezocht voor  –  Werkgroep Eredienst

mw. J.G. (Jitske) Bilijam – Jongerenwerk

mw. M. (Marianne) Smits – Wijkorganisatie

dhr. M.A.C. (Adri) Onnekink – Gebouwbeheer

ds. M.F. (Marthe) de Vries – Predikant (DB)

ds. Claartje Kruijff – Predikant

ds. Lense Lijzen – Predikant