Organisatie

PRG15-17

Vrijwilligers

De RGU is een organisatie van vrijwilligers waarin velen een actieve rol vervullen. De 600 leden en vrienden nemen zelf de verantwoordelijkheid voor alle deelterreinen van het kerkelijk leven. Een ieder doet wat op dat moment in het leven het beste bij hem of haar past. Van praktische hulp tot zingen in de cantorij. Van contactlid voor een wijk tot lid van de programmacommissie. Van zorg voor bloemen in de dienst, tot lid van de kerkenraad. Van vrijwillige koster tot archivaris. Van kaarsenopsteker tot collectant. Meespelen in het kerstspel tot leiding van het verteluur. Wilt u op uw manier tijd en energie in de RGU stoppen – kijk eens in de vacaturebank.

Professionals

De vrijwilligers worden ondersteund door enkele parttime professionals: de organist/cantor, de bureaumedewerker, de verhuur-beheerders. De predikanten hebben hun eigen zelfstandige functie als pastor, leraar, ondersteuner en – naar wij hopen – inspirator. Dit gebeurt in nauw overleg met de kerkenraad.

Horizon

De horizon van de RGU is zowel klein als groot.  Zorg voor hulpbehoevenden via de diaconie, voor ouderen en zieken en aandacht bij verdriet én vreugde, maar ook contact met partnergemeente in Roemenië. En via de landelijke Remonstrantse Broederschap met de grotere wereldverbanden. De horizon gaat ook naar binnen: ruimte zoeken voor oefening in spiritualiteit, meditatie, muziek, stilte….
Deel uit maken van een geloofsgemeenschap is: onderdeel zijn.  Ervaren dat energie delen juist energie en inspiratie oplevert. En ook teleurstellingen en tegenslagen mogen worden gedeeld.

Financiën

Subsidie ontvangt de RGU niet, behalve voor het groot-onderhoud van het monumentale kerkgebouw. Ieder draagt naar vermogen financieel bij. Zo gaat de RGU al bijna 380 jaar voort, in een traditie van een open, ondogmatisch (en soms wat dwars) christelijk geloof. Meer over de financiën.

Lees meer over de organisatie:

Organisatiestructuur van de gemeente

Kerkelijk bureau

Diaconie

Regio en wijk organisatie

Leden en vrienden