Remonstrantse Gemeente Utrecht

PRG15-12De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) is een geloofsgemeenschap van mensen die zich aangesproken voelen door een geest van openheid, gelijkheid en vrijmoedigheid. Vanuit die geest houden we ons bezig met de diepere vragen rond zingeving, spiritualiteit, leven en dood.

Persoonlijk

De RGU is geworteld in de christelijke traditie. We gaan in vrijheid en verdraagzaamheid om met deze traditie. Dit biedt een ieder de mogelijkheid om vorm te geven aan zijn eigen weg. Binnen de RGU kunnen mensen hun eigen geloofsbelijdenis schrijven. In 2006 heeft een aantal remonstrantse predikanten hun gedeelde geloof onder woorden proberen te brengen.

Betrokken

De monumentale Geertekerk biedt ruimte aan inspirerende vieringen, activiteiten en ontmoetingen. Vanuit de geborgenheid van dit prachtige gebouw in het centrum van Utrecht willen we betrokken zijn bij mensen, dichtbij en ver weg. Wij worden opgeroepen het niet bij woorden te laten, maar te handelen in de weerbarstige praktijk van alledag voor het unieke van ieder mens.

Diversiteit

Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in het rijke cursusaanbod, de veelkleurige zondagse vieringen en de diaconale activiteiten. We zijn nieuwsgierig naar iedereen die samen met ons wil nadenken over zingeving, de samenleving en spiritualiteit. Als we het Avondmaal vieren is iedereen uitgenodigd om mee te doen.

Vrijheid

Rem_Geertekerk_progr_A5_def 2015.inddNet als de andere remonstrantse gemeenten in Nederland kennen we geen leefregels of dogma’s; we leggen de nadruk op een persoonlijk geloof. Niemand kan de ander voorschrijven hoe zij of hij moet denken over God en wat hij of zij moet of mag geloven. De Bijbel is voor ons een verzameling geschriften, waarin mensen tijd- en plaatsgebonden van hun geloof hebben getuigd. Deze getuigenissen kunnen een bron van inspiratie zijn, als zij in vrijheid aan hun betekenis voor deze tijd mogen worden getoetst.