één aarde, verschillende werelden

de jongeren van de Geertekerk
gingen op ontdekkingstocht
en vertellen over hun ervaringen
tijdens de Klubdienst op 14 mei

Meer berichten
Geertekerk

Kerkdiensten in de Geertekerk

Zondag 30 april gaat Alleke Wieringa voor in de Geertekerk. Het is een dienst van Woord en Tafel. We vieren en herdenken de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden deelde. Iedereen mag aanschuiven, ongeacht je afkomst, je voorkeuren, je geloof of levensbeschouwing. Kortom, je bent van harte welkom! De viering begint om 10:30.

Actueel

Ode aan de ontmoeting

24 april 2017

Pasen is nog niet meteen voorbij en suddert nog een poosje door, ook in de christelijke traditie, zelfs tot aan Pinksteren. In het Paasverhaal (Johannes 20) wordt de ontmoeting tussen Jezus en Maria feilloos beschreven. Eigenlijk is dit de ontmoeting in de ware zin. Ze ziet Jezus nog niet écht.

Lees verder

Hoe ben jij hier verzeild geraakt? De vraag die bij menig kennismakingsrondje gesteld wordt en die meestal beantwoord wordt met een beschrijving van een zwerf- en zoektocht tot aan het landingspunt: de Geertekerk. En ook ik ben hier geland en heb wortel geschoten. Maar mijn binding met de Remonstranten is

Lees verder

De verhalen over de laatste dagen van Jezus staan in de vier evangeliën. Hieronder wordt het verloop verteld. Dan kan je het nog even nalezen.

Lees verder