Meer berichten

Zondag 25 februari

Zondag 25 februari de tweede zondag van de veertigdagentijd waarin we met de woorden van het Onzevader op weg gaan naar Pasen. Dominee Marthe de Vries gaat voor. De diaconie collecteert 'tijd' voor Herstart, inloophuis voor daklozen. We beginnen om 10:30 uur. Wees welkom! De dienst in Utrecht is ook online te volgen/terug te kijken. In Schoonhoven beginnen ze om 10:00 uur en daar gaat Arend van Baarsen voor. Arend is remonstrants predikant en is werkzaam in het Leids Universitair Medisch Centrum als geestelijk verzorger.

Actueel

Navalny

21 februari 2024

Hoewel hij dood is, is hij meer dan ooit aanwezig. Foto’s paginabreed in de krant, in nieuwsrubrieken, praatprogramma’s, achtergrond artikelen, radio commentaren en als meest besproken onderwerp op sociale media. Overal in de wereld en zelfs in Moskou ondanks het risico opgepakt te worden verzamelen mensen zich om hem te

Lees verder

Wij waren verdrietig om te horen dat op 14 februari een einde is gekomen aan het leven van Theodoor Marius van Leeuwen, remonstrants predikant. Hij is geboren 24 september 1947 te Delft en werd proponent op 30 juni 1973. Marius heeft een lange en veelzijdige loopbaan gehad in dienst van

Lees verder

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van

Lees verder