Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

 

Crèche (0 – 5 jaar)

Eens per maand, is er tijdens de kerkdienst van 10.30-11.30 uur crèche. Voor de jongste kinderen t/m 4 jaar, in een aparte ruimte. Kinderen in het koor van de GeertekerkBaby’s en peuters kunnen hier goed toeven en spelen. Met de iets groteren wordt gezongen, gelezen en gespeeld met de methode ”Kom in de Kring”. De kinderen worden opgevangen door een vast team van vrijwilligers, voornamelijk ouders van kinderen die in de crèche komen .Als je als ouder zelf ook mee wil draaien in het rooster, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Als je graag op de hoogte wordt gehouden van de crèche data, dan kun je de coördinator mailen. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail met onze planning.

Data    Zondag 22 januari, 5 februari, 12 maart, 9 en 16 april, 21 mei, 4 juni, 2 juli 2017

Tijd    Tijdens de kerkdienst

Locatie    Geertekerk

Coördinator    Madelief Brok madeliefbrok@gmail.com.

Verteluur (6 – 12 jaar)

palmpasenVoor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er iedere 14 dagen tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het doorgeven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de betekenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzondere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder
Voor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er iedere 14 dagen tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het doorgeven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de betekenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzondere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder ouders.

Data    Zondag 22 januari, 5 februari, 12 maart, 9 en 16 april, 4 juni en 2 juli 2017

Tijd    Tijdens de kerkdienst

Locatie    Geertekerk

Coördinator    Mariken-Hanke van Peursem E mhankevp@gmail.com T 030 – 2 446 556

Klub (12 t/m 18 jaar)

In de Geertekerk hebben de jongeren een eigen Klub. Maandelijks komen we bij elkaar om samen iets te ondernemen en met elkaar in gesprek te gaan over wat wij van belang vinden en wat ons beweegt. We doen dat net even anders dan jij misschien gewend bent. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld een wandeling gemaakt met Utrecht Underground, waarbij een gids ons indrukwekkende verhalen van de straat vertelde. Ook zijn we naar restaurant Syr geweest om in gesprek te gaan met een Syrische vluchteling. Natuurlijk hebben we ook Syrische hapjes geproefd! En wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop mindfulness?

In september starten we het nieuwe seizoen met een Klubkamp. Aan het einde van het (school)jaar bereiden we samen een jongerendienst voor!

Data 2017    12 maart, 9 april, 14 mei (jongerendienst), 30 juni (filmavond en BBQ), Startweekend 2017: 1 t/m 3 september op kamp met de Klub.

Tijd    10.30 – 13.30 uur

Locatie    Verzamelen bij de Geertekerk om naar eigen ruimte te gaan

Opgave    Zou je meer willen weten over de activiteiten van de Klub, of wil je gewoon eens meedoen? Mail naar Rachelle van Andel jongerenwerk@geertekerk.nl 

 …en hun ouders

Kind en Geloof – gesprekskring voor ouders van jeugd op de basisschool

Gespreks- en ontmoetingskring voor ouders met jonge kinderen tot ca. 12 jaar.
Geloven met kinderen: hoe doe je dat? Hoe ga je om met hun vragen, welke verhalen kun je ze vertellen? Wat is een goede kinderbijbel en wat kunnen we samen in de Geertekerk met de kinderen doen? Misschien ontstaat er nog meer om samen te ondernemen. Het is sowieso een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen. Omdat je allemaal in de loop der jaren te maken krijgt met dezelfde vragen: schoolkeuze, citozenuwen, puberteit etc. etc. Een gezellige kring van mensen, die ongeveer dezelfde dingen meemaken met hun kinderen.

Informatie    Via Alleke Wieringa E alwieringa@lijbrandt.nl T 030 288 29 08

 

 Kind en Geloof – gesprekskring voor ouders van jeugd op de middelbare school

Kindengeloof95

 

In deze gespreksgroep worden onderwerpen besproken die, direct of indirect, te maken hebben met geloofsopvoeding van adolescenten. Daardoor kom je eigenlijk onmiddellijk bij de onder liggende vraag: wat geloof je eigenlijk zelf en wat vind je belangrijk om aan je kinderen mee te geven op hun eigen levenspad. Dit jaar stellen we het boek Christiane Berkvens-Stevelinck, “Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze tijd” centraal.

Data    Eerste bijeenkomst op donderdag 29 september

Locatie    Bij deelnemers thuis

Leiding    Ds. Alleke Wieringa

Informatie    Via Barbara Schouten E barbara.schouten@planet.nl