Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

 

Crèche (0 – 5 jaar)

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 5 jaar is er tijdens de zondagse viering geregeld crèche. We hebben een rooster met de ouders van kinderen die regelmatig komen. Het is dus een ouder participatie crèche. Daarnaast worden we ook geholpen door gemeenteleden die af en toe een crèche draaien. Er zijn altijd twee volwassenen bij de kindjes. Alle kindjes zijn welkom.  Kom je op regelmatige basis, dan zullen we je vragen of je als ouder af en toe wil mee draaien.

Kinderen in het koor van de GeertekerkAls je graag op de hoogte wordt gehouden van de crèche data, dan kun je de coördinator mailen. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail met onze planning.

  • Data    Zondag 13 en 27 september, 11 oktober, 15 en 29 november, 13 december, 31 januari , 14 februari, 7 en 28 maart, 4 en 25 april, 23 mei, 6 juni en 11 juli.
  • Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.45 uur)
  • Locatie    Geertekerk, bovenkamer
  • Coördinator    Madelief Brok madeliefbrok@gmail.com  T  06  43 43 10 17

Verteluur (5 – 12 jaar)

palmpasenAan de slag met verhalen en thema’s uit de bijbel en andere wereldreligies
Samen met leeftijdgenootjes praten we over de betekenis van deze verhalen en wat je hier in je dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek en tekenen. Bijzondere diensten, zoals de Jong en Oud diensten en doopdiensten maken de kinderen voor een deel mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder ouders.

Data    Zondag 13 en 20 september, 11 oktober, 15 en 29 november, 13 en 20 december, 17 en 31 januari, 14 februari, 7 en 28 maart, 4 en 25 april, 23 mei, 6 en 20 juni, 11 juli. Let op: op 24 december voeren we met jong en oud een kerstspel op. Tijdens enkele diensten in december wordt hiervoor gerepeteerd.

Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.45 uur)       Locatie    Geertekerk, Zuidfoyer

Coördinator    Jacoline Kroon E jmmkroon@gmail.com T 06 – 499 61 628

 

Klub (12 t/m 18 jaar)

De eigen Klub voor de middelbare schooljeugd
Zo’n tien keer per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en beweegt. Vaak komen we bij elkaar op zondagochtend maar soms ook op een vrijdag- of zondagavond om samen te eten en een goede film te kijken. De jongeren verzorgen ieder jaar een viering in de Geertekerk. Een ander hoogtepunt ieder jaar is dat de jongeren een (lang) weekend weg gaan met elkaar. De bijeenkomsten worden dit jaar geleid door ds Marthe de Vries. Heb je interesse om kennis met ons te maken? Of heb je een goed idee voor een activiteit? We verwelkomen je graag! Kom gerust een keertje kennismaken, dat verplicht je tot niets.

Data  worden bekend gemaakt in de Geertebrief

Informatie bij Marthe de Vries E jongerenwerk@geertekerk.nl  T  06  223 25 913 

 

Ouders van jonge kinderen met elkaar in gesprek

Kring voor jonge ouders
De komst van kinderen verandert je leven ingrijpend: van de doorwaakte nachten, tot het diepe gevoel van verantwoordelijkheid voor dit leven dat jou is toevertrouwd. Van de wereld zien door de ogen van je kind tot de kunst om naast tijd voor kinderen en werk jezelf en je partner niet voorbij te lopen. Maar ook dieperliggende vragen komen naar voren: wat wil ik mijn kind meegeven? Hoe laat je zingeving in je opvoeding meespelen? Laat ik de kinderen dopen en waarom? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En heel praktisch: wat is een goede kinderbijbel?

Voor deze en vele andere vragen is alle ruimte in deze kring. We gaan met elkaar in gesprek, laten ons inspireren door de oude verhalen, maar ook door denkers uit verschillende tradities.

Meedoen?

  • Data: Een avond in de zes weken. De eerste bijeenkomsten zijn gepland op woensdagavond 16 september, 28 oktober en 25 november. De data voor 2021 volgen later in overleg met de deelnemers.
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Locatie: in overleg
  • Kosten: 25 euro (gratis voor leden en vrienden van de RGU/Geertekerk)
  • Leiding: ds. Marthe de Vries
  • Inlichtingen en opgave: E marthedevries@dds.nl  T  06 223 25 913