Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

 

Crèche (0 – 5 jaar)

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar is er ongeveer twee keer per maand opvang tijdens de dienst. We zijn eenouderparticipatiecrèche. Als je kindje regelmatig komt, zullen we je vragen om af en toe ook een dienst te draaien. We worden daarnaast ook ondersteund door mensen uit de gemeente die een handje helpen en af en toe een crèche draaien. Er zijn altijd twee volwassenen bij de kindjes. Alle kindjes zijn welkom.

Kinderen in het koor van de Geertekerk

  • Data    Zondag 12, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 en 19 december, 16 en 30 januari , 13 februari, 6 en 20 maart, 10 en 17 april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni, 3 juli.
  • Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.30 uur)
  • Locatie    Geertekerk, bovenkamer
  • Coördinator    Petra Sloot petrasloot7@hotmail.com  T  06  41 474 493

Verteluur (5 – 12 jaar)

palmpasenAan de slag met verhalen en thema’s uit de bijbel en andere wereldreligies
In het verteluur worden aan de hand van verschillende thema’s de kinderen vertrouwd gemaakt met de bijbelverhalen. Soms gecombineerd met andere verhalen of verhalen van (andere) wereldreligies. Er wordt over de verhalen gepraat, maar ze worden ook verwerkt in een toneelstukje, een knutselwerk, muziek of op een andere manier. Een aantal bijzondere diensten maken de kinderen voor een deel mee om hen ook vertrouwd te maken met de gang van zaken in een kerkdienst. Ouders en enthousiaste gemeenteleden leiden het verteluur. De bijeenkomsten worden voorbereid in samenwerking met ds. Marthe de Vries.

We starten dit jaar met een gezellige familiemiddag op zondag 19 september voor kinderen en ouders van het verteluur en de crèche. Tijd: 15.30-17.00 uur.

Data    Zondag 12 september, 10 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 en 19 december (oefenen voor het kerstspel, uitvoering 24 december), 16 en 30 januari, 13 februari, 6 en 20 maart, 10 en 17 april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni, 3 juli.

Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.30 uur)       Locatie    Geertekerk, Zuidfoyer

Coördinator    Jacoline Kroon E jmmkroon@gmail.com T 06 – 499 61 628

 

Klub (12 t/m 18 jaar)

De Geertekerk heeft een eigen club voor jongeren van 12 – 18 jaar: de Klub
Zo’n tien keer per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en beweegt. Vaak komen wij op zondagavond bij elkaar en eten we samen en hebben dan een programma in de kerk. Maar we gaan er ook op uit: naar een tentoonstelling of voor het jaarlijkse weekend. Ieder jaar bereiden de jongeren een viering voor in de Geertekerk, waarin zij de dingen aan bod brengen die hen bezighouden. Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten: kom een keertje langs! Je bent van harte welkom!

Data  worden bekend gemaakt in de Geertebrief en via de Klub-app

Informatie/leiding   ds. Marthe de Vries E marthedevries@dds.nl  T  06  223 25 913 

 

Kind en Geloof

Kring voor ouders

Sinds 2019  is er een nieuwe Kind en Geloof-groep. Op onze avonden praten we met elkaar over wat geloven betekent voor ons en onze kinderen, hoe we grote levensthema’s met elkaar en met onze kinderen bespreken, maar ook wat ons inspireert en bemoedigt. En heel praktische zaken: wat is een goede kinderbijbel, hoe leg je de feestdagen uit?

Meedoen?

  • Data: dinsdag 14 september, donderdag 28 oktober, donderdag 9 december, woensdag 9 februari, maandag 28 maart, woensdag 18 mei
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Locatie: in overleg, bij deelnemers thuis
  • Kosten: 25 euro (gratis voor leden en vrienden van de RGU/Geertekerk)
  • Leiding: ds. Marthe de Vries
  • Inlichtingen en opgave: E marthedevries@dds.nl  T  06 223 25 913