Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

Crèche (0 – 4 jaar)

Voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar is er ongeveer twee keer per maand opvang tijdens de dienst. Het is een ouderparticipatiecrèche. Als je kindje regelmatig komt, zullen we je vragen om af en toe ook een dienst te draaien. We worden daarnaast ook ondersteund door mensen uit de gemeente die een handje helpen en af en toe een crèche draaien. Er zijn altijd twee volwassenen bij de kindjes. Alle kindjes zijn welkom.

Kinderen in het koor van de Geertekerk

  • Data    Zondag 10 september, 1 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 en 25 december, 7 en 21 januari, 4 februari, 10, 24 en 31 maart, 21 april, 5 en 19 mei, 9 en 30 juni.
  • Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.30 uur)
  • Locatie    Geertekerk, bovenkamer
  • Coördinator    Petra Sloot E petrasloot7@hotmail.com T 06  41 474 493

Verteluur (5 – 12 jaar)

palmpasenAan de slag met verhalen en thema’s uit de bijbel en andere wereldreligies
In het verteluur worden aan de hand van verschillende thema’s de kinderen vertrouwd gemaakt met de bijbelverhalen. Soms gecombineerd met andere verhalen of verhalen van (andere) wereldreligies. Er wordt over de verhalen gepraat, maar ze worden ook verwerkt in een toneelstukje, een knutselwerk, muziek of op een andere manier. Een aantal bijzondere diensten maken de kinderen voor een deel mee om hen ook vertrouwd te maken met de gang van zaken in een kerkdienst. Ouders en enthousiaste gemeenteleden leiden het verteluur. De bijeenkomsten worden voorbereid in samenwerking met ds. Marthe de Vries.

We starten dit jaar met een gezellige familiemiddag op zondag 17 september voor kinderen en ouders van het verteluur en de crèche. Tijd: 15.30-17.00 uur.

Data    Zondag 10 september, 1 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 en 17 december (oefenen voor het kerstspel, uitvoering 24 december), 21 januari, 4 en 18 februari, 10, 24 en 31 maart, 21 april, 5 en 19 mei, 9 en 30 juni (afscheid verteluur).

Tijd    Tijdens de kerkdienst (10.30-11.30 uur)       Locatie    Geertekerk, Zuidfoyer

Informatie en opgave:    Jacoline Kroon E jmmkroon@gmail.com T 06  49 961 628

Klub (12 t/m 18 jaar)

De Geertekerk heeft een eigen club voor jongeren van 12 – 18 jaar: de Klub
Een aantal keren per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en beweegt. Vaak komen wij op zondagavond bij elkaar en eten we samen en hebben dan een programma in de kerk. Maar we gaan er ook op uit: naar een tentoonstelling of een dag zeilen met elkaar. Zondag 17 september is onze eerste bijeenkomst van 18.00-20.00 uur.

De bijeenkomsten van de Klub worden geleid door ds. Marthe de Vries. Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten: kom een keertje langs! Je bent van harte welkom!

Data  worden bekend gemaakt in de Geertebrief en via de Klub-app

Informatie/leiding   ds. Marthe de Vries E marthedevries@dds.nl  T  06  223 25 913 

Kind en Geloof

Kring voor ouders

Voor de jonge ouders is er al enkele jaren een Kind en Geloof-groep. Op onze avonden praten we met elkaar over wat geloven betekent voor ons en onze kinderen, hoe we grote levensthema’s met elkaar en met onze kinderen bespreken, maar ook wat ons inspireert en bemoedigt. En heel praktische zaken: wat is een goede kinderbijbel, hoe leg je de feestdagen uit?

Meedoen?
  • Data: woensdag 27 september, daarna data en tijd in overleg met de deelnemers
  • Tijd: 20.00 – 22.00 uur
  • Locatie: in overleg, bij deelnemers thuis
  • Kosten: 25 euro (gratis voor leden en vrienden van de RGU/Geertekerk)
  • Leiding: ds. Marthe de Vries
  • Inlichtingen en opgave: E marthedevries@dds.nl  T  06 223 25 913