Kinderen

WIMG_0116at geef je ze mee?

Wil je graag dat jouw kind(eren) op latere leeftijd een weloverwogen eigen keuze kunnen maken op het gebied van religie en geloofsbeleving?
Hoe breng je een kind in aanraking met belangrijke levensthema’s op het gebied van zingeving en met de mooie verhalen die voortkomen uit de christelijke traditie?

De Geertekerk organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren in diverse leeftijdsgroepen. En voor hun ouders, om van gedachten te wisselen over (geloofs)opvoeding en alles wat daarmee verband houdt.

 

Crèche (0 – 4 jaar)

Eens per maand, is er tijdens de kerkdienst van 10.30-11.30 uur crèche. Voor de jongste kinderen t/m 4 jaar, in een aparte ruimte. Kinderen in het koor van de GeertekerkBaby’s en peuters kunnen hier goed toeven en spelen. Met de iets groteren wordt gezongen, gelezen en gespeeld met de methode ”Kom in de Kring”. De kinderen worden opgevangen door een vast team van vrijwilligers, voornamelijk ouders van kinderen die in de crèche komen. Als je als ouder zelf ook mee wil draaien in het rooster, wordt dat zeer op prijs gesteld.

Als je graag op de hoogte wordt gehouden van de crèche data, dan kun je de coördinator mailen. Je ontvangt dan twee keer per jaar een mail met onze planning.

Data    Zondag 9 september (startzondag), 14 oktober, 18 november, 2 december 2018 en in 2019 op 13 januari, 17 februari, 10 maart, 14 april, 21 april, 19 mei, 9 juni en 14 juli.

Tijd    Tijdens de kerkdienst

Locatie    Geertekerk

Coördinator    Madelief Brok madeliefbrok@gmail.com  T  06  43 43 10 17

Verteluur (5 – 12 jaar)

palmpasenVoor de kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool is er eens in de maand (soms iets vaker) tijdens de kerkdienst ‘verteluur’. Het accent ligt op het doorgeven van belangrijke verhalen en thema’s die in de Bijbel aan de orde komen. Ook een aantal kernverhalen uit andere wereldreligies komen aan de orde. Samen met leeftijdsgenootjes praten we door over de betekenis van deze verhalen, en wat je hier in het dagelijks leven mee kunt. Daarnaast gaan we creatief aan de slag met toneelstukjes, knutselwerken, muziek, tekeningen enz. Ieder verteluur is weer anders. Bij bijzondere diensten (bijv. Jong en Oud-diensten of doopdiensten) maken de kinderen een deel van de dienst mee. Het verteluur wordt geleid door een team van vrijwilligers, waaronder ouders.

Data    Zondag 9 september (startzondag) en 23 september, 14 oktober, 4 en 18 november, 2 december 2018 (NB. 9, 16 en 23 december wordt er gerepeteerd voor het kerstspel!); en in 2019 op 13 en 27 januari, 17 februari, 10 en 31 maart, 14 en 21 april, 19 mei, 9 en 30 juni, en 14 juli.

Tijd    Tijdens de kerkdienst

Locatie    Geertekerk

Coördinator    Mariken-Hanke van Peursem E mhankevp@gmail.com T 030 – 2 446 556 / 06 – 244 33 059

Klub (12 t/m 18 jaar)

De middelbare schooljeugd heeft een eigen Klub. Zo’n acht keer per jaar komen de jongeren bijeen om samen iets te ondernemen en met elkaar bij te praten over wat hen bezighoudt en beweegt. De bijeenkomsten worden geleid door de jongerenwerker. We doen dat net even anders dan jij misschien gewend bent. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld een wandeling gemaakt met Utrecht Underground, waarbij een gids ons indrukwekkende verhalen van de straat vertelde. Ook zijn we naar restaurant Syr geweest om in gesprek te gaan met een Syrische vluchteling. Natuurlijk hebben we ook Syrische hapjes geproefd! En wat dacht je bijvoorbeeld van een workshop mindfulness?

In september starten we het nieuwe seizoen met een Klubkamp. Aan het einde van het (school)jaar bereiden we samen een jongerendienst voor!

Data 2018    31 augustus t/m 2 september Klubkamp in Casella (Hilversum). Opgave bij Rachelle van Andel   E  jongerenwerk@geertekerk.nl. De data voor de klubzondagen worden later bekend gemaakt, eerst gaan we samen weg!

Tijd    De Klub komt bijeen van 10.30 – 13.30 uur

Locatie    Verzamelen bij de Geertekerk om naar eigen ruimte te gaan

Opgave    Zou je meer willen weten over de activiteiten van de Klub, of wil je gewoon eens meedoen? Mail naar jongerenwerk@geertekerk.nl 

 …en hun ouders

Kind en Geloof – vieren met je (jonge) kinderen

Wat zou je in de adventstijd met je kinderen kunnen doen? Hoe geef je Kerst net een betekenisvolle inhoud? Wat zullen we over Pasen zeggen? En welke kinderbijbel is geschikt om uit (voor) te lezen? Veel hangt af van hoe je er zelf als ouder in staat. Je kunt kinderen niet iets doorgeven waar je zelf niet achter staat. Hoe ga je om met je eigen vragen én die van je kinderen.

Een gesprekskring voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar, waarin we onze vragen en onze inzichten delen, elkaar inspireren en op ideeën brengen. We zeggen wel dat het over de kinderen gaat, tegelijkertijd gaat het ook over jou.

Als je interesse hebt, laat het mij weten. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn plannen we een eerste bijeenkomst en bepalen vervolgens samen de frequentie van volgende ontmoetingen.

Informatie    Via Alleke Wieringa E alwieringa@icloud.com T 030 288 29 08

 

 Kind en Geloof – gesprekskring voor ouders van adolescenten (16 – 21 jaar)

Kindengeloof95

 

In deze gespreksgroep worden onderwerpen besproken die, direct of indirect, te maken hebben met geloofsopvoeding van adolescenten. Daardoor kom je eigenlijk onmiddellijk bij de onder liggende vraag: wat geloof je eigenlijk zelf en wat vind je belangrijk om aan je kinderen mee te geven op hun eigen levenspad. We delen ook onze ervaringen met betrekking tot ‘loslaten’ nu de kinderen gaan uitvliegen en over onze rol als ouders nu de kinderen voor belangrijke levenskeuzes staan, zoals studie, relatie en werk.

Data en locatie Bij deelnemers thuis, data in overleg, meestal eenmaal per maand.

Informatie  Via Barbara Schouten E barbara.schouten@planet.nl   T  030  251 57 53