Financiën

telraam-anssnikoskinenDe RGU is financieel afhankelijk van de bijdragen en giften van haar leden en vrienden. Door verhuur van het kerkgebouw aan Huize Molenaar ten behoeve van de commerciële exploitatie in de vorm van concerten, congressen, recepties en dergelijke wordt een groot deel van de kosten gedekt die gemoeid zijn met de instandhouding van het monumentale kerkgebouw.

 

Schenkingen

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is een zelfstandig onderdeel van de landelijke Remonstrantse Broederschap. De Remonstrantse Broederschap heeft in 2007 een ANBI-beschikking ontvangen (ANBI=Algemeen Nut Beogende Instellingen), die ook van toepassing is op de RGU.

Schenkingen, legaten en erfstellingen, bestemd voor de RGU, zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Kijk voor verdere informatie over deze regeling op de website van de Belastingdienst. Onder giften worden ook verstaan alle bijdragen die leden en vrienden jaarlijks of periodiek aan de gemeente afdragen.
Voorwaarde is dat u deze bijdragen met bankafschriften kunt aantonen. Het bovenstaande geldt eveneens voor giften enz. bestemd voor het diaconale werk van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.

IBAN nummers RGU – informatie

  • Financiële bijdragen voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht: NL36 TRIO 0379 5217 84
  • Overige betalingen voor de RGU: NL 17 RABO 0139 2771 02
  • Diaconale Commissie van de Remonstrantse Gemeente Utrecht: NL 87 INGB 0000 1198 01

Meer informatie over het bovenstaande kunt u krijgen via:

Jaarrekening Remonstrantse Gemeente Utrecht

RGU Jaarverslag 2019

Stichting Fonds Geertekerk

Het onderhoud van een historisch gebouw zoals de Geertekerk brengt hoge kosten met zich mee. Het meerjarige onderhoudsplan wordt voor 50% gefinancierd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, voor 25% door de Gemeente Utrecht, en voor 25% door de in 1957 opgerichte Stichting Fonds Geertekerk. Bijdragen aan dit fonds zijn zeer welkom en zijn vrijgesteld van belastingheffing.

IBAN nummers Stichting Fonds Geertekerk
Bankrekeningen NL93 INGB 0000 6663 85 of eventueel NL84 FVLB 0699 7126 61  t.n.v. Stichting Fonds Geertekerk

Meer informatie over de Stichting Fonds Geertekerk