Leden en vrienden

De Remonstrantse Gemeente Utrecht bestaat uit ‘leden’ en ‘vrienden’.
‘Leden’ zijn zij die hun instemming met de beginselverklaring hebben betuigd.
‘Vrienden’ zijn zij die ook betrokken zijn bij de gemeente, maar de beginselverklaring (nog) niet ondertekenden.In het leven en werken van de gemeente wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden en vrienden. Ook hebben beiden actief en passief kiesrecht. De gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, die wordt gekozen door de Algemene Vergadering van leden en vrienden.

Van leden en vrienden wordt een jaarlijkse financiële bijdrage aan de RGU verwacht.
Als u overweegt lid of vriend te worden, kunt u contact opnemen met één van de predikanten.