Predikanten

Alleke Wieringa

Wat aardig dat u op mij geklikt hebt. U hoopt waarschijnlijk mij digitaal iets beter te leren kennen. Het gesprek loopt noodgedwongen wat eenzijdig. Het liefst was ik even uit uw beeldscherm gestapt zodat we echt met elkaar kunnen praten.  Lees verder

Florus Kruyne

Florus Kruyne is sinds 1983 predikant en sinds 1990 parttime als predikant verbonden aan de RGU. Zijn theologische en kerkelijke opleiding heeft hij gedaan in Groningen met als doctoraal hoofdvak pastorale psychologie. Het is vooral het terrein van ‘pastoraat’ en ‘spiritualiteit’ dat hem na aan het hart ligt. Op het gebied van pastoraat heeft Florus zich verder geschoold in verschillende gespreksvoeringsmodellen. Ook...  Lees verder