Predikanten

Tina Geels

Predikant In-between Terug in de Geertekerk nu als vervanging van ds. Alleke Wieringa. Van 1 december tot 1 juli neem ik de taken over die door haar vertrek naar Lochem zijn ontstaan, vooral wat betreft pastoraat en een aantal (gespreks)kringen. Voorgaan hoort daar bij, zij het in beperkte mate vanwege gastbeurten elders. Bio Afgestudeerd theologie aan de Vrije Universiteit in...  Lees verder

Florus Kruyne

Florus Kruyne is sinds 1983 predikant en sinds 1990 parttime als predikant verbonden aan de RGU. Zijn theologische en kerkelijke opleiding heeft hij gedaan in Groningen met als doctoraal hoofdvak pastorale psychologie. Het is vooral het terrein van ‘pastoraat’ en ‘spiritualiteit’ dat hem na aan het hart ligt. Op het gebied van pastoraat heeft Florus zich verder geschoold in verschillende gespreksvoeringsmodellen. Ook...  Lees verder

Marthe de Vries

Verhalen vormen voor mij een rode draad in mijn predikantschap: de verhalen van de mensen in de gemeente, die je onderweg ontmoet, maar ook de verhalen uit de geschiedenis, de grote verhalen uit de bijbel en andere wijze tradities. Misschien is dat ook wel de belangrijkste taak van een predikant: om goed te luisteren. Te luisteren naar wat de verhalen...  Lees verder

Jaap Marinus – Vernieuwingspredikant

Verbonden met de Geertekerk heb ik een speciale positie. In goed contact met de predikant(en), kerkenraad en verschillende taakgroepen en commissies, zoek ik naar nieuwe wegen voor de kerk. Het is geen geheim dat de ledenaantallen in alle kerken krimpen. De kerken die wel groeien trekken vaak mensen weg bij andere kerken; de dalende lijn is een trend. In een...  Lees verder