Kringen

Leeskring Bilthoven
11 september 2023, 14:30 - 16:00 uur

In deze kring worden zowel romans als meer religieuze boeken gelezen. De boeken worden aan het eind van het seizoen gekozen voor het nieuwe seizoen. We starten dit nieuwe seizoen met het boek Schemerleven van Jaap Robben. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! Meedoen? Data: maandag 11 september, 13 november, 8 januari, 11 maart, 13 mei van 14.30 - 16.00...  Lees verder

Jonge Remonstranten Utrecht
14 september 2023, 20:00 - 22:00 uur, Geertekerk

‘Jonge Remonstranten’, dat zijn mensen uit de leeftijdscategorie (grofweg) tussen de 25 tot 40 jaar, een mix van studenten, young professionals en jonge ouders. Het is leuk en belangrijk om leeftijdsgenoten te ontmoeten in een kerk, een plek waar je nadenkt over de wezenlijke dingen in het leven. En soms gaat dat nu eenmaal beter met leeftijdsgenoten. Inmiddels zijn we...  Lees verder

Kring Doorn e.o.
28 september 2023, 13:30 - 15:30 uur

Gesprekskring voor vrienden/leden die in de omgeving van Doorn wonen. Dit jaar lezen we hoofdstukken uit het boek van Alain Verheij, God en ik. Mocht u in de omgeving wonen en interesse hebben voor deze kring, dan kunt u mailen naar claartjekruijff@ziggo.nl. Interesse? Data en tijd: donderdagmiddag 28 september, 26 oktober, 23 november, 25 januari, 29 februari en 4 april...  Lees verder

Gespreksgroep Grenzeloos
11 september 2023, 20:00 - 22:00 uur, Utrecht

De leden van de groep bepalen met elkaar waar het over zal gaan. We bespreken in de groep van alles: een artikel, een actueel thema, een hoofdstuk uit een boek (soms uit de bijbel). Maar we doen ook wel eens een spel of nog iets anders. Alles in overleg. Om de beurt bereiden we een avond voor. Meedoen? Dag en...  Lees verder

Bijbelkring Vechtstreek
13 september 2023, 10:00 - 12:00 uur

Dit seizoen lezen we het boek Genesis, boek van het begin van de schrijver Jonathan Sacks. In dit boek worden de belangrijkste Genesisverhalen besproken. Jonathan Sacks legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. Meedoen? Data en tijd: woensdag 13 september, 11 oktober, 8 november, 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10...  Lees verder

Bijbelkring Zeist
19 september 2023, 14:00 - 15:45 uur, De Oldenborgh

In de Bijbelkring Zeist staan – naast de ontmoeting met elkaar – Bijbelteksten centraal. Het zijn boeiende en inspirerende bijeenkomsten, waarbij we niet schromen ook zijwegen te betreden. Afgelopen jaar hebben we een start gemaakt met het prachtige boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks. Meedoen? Data en tijd: dinsdag 19 september, 17 oktober, 21 november, 16 januari, 20 februari, 19 maart,...  Lees verder

Avondkring Zeist
21 september 2023, 20:00 - 22:00 uur, Zeist

Aan de hand van door geloof geïnspireerde boeken toetsen wij onze eigen geloofsopvattingen. Dit jaar gaan wij verder met het boek Troost, als licht in donkere tijden, van Michael Ignatieff, te beginnen met de hoofdstukken 7 en 8. Beschreven wordt waar grootheden uit de bijbelse en wereldlijke geschiedenis troost uit putten in tragische periodes van hun leven. Meedoen? Data en...  Lees verder

Kring Tuindorp-Utrecht Oost
27 september 2023, 14:00 - 16:00 uur

In Tuindorp Oost is een levendige kring. We bespreken verschillende thema’s, zoals hoofdstukken uit Troost van Ignatieff, artikelen uit AdRem of de Geertebrief, of een ander interessant onderwerp dat tersprake komt. We komen ongeveer eens in de maand bij elkaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom jij ook? Data en tijd: woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur; eerste bijeenkomst...  Lees verder

Kind en geloof
27 september 2023, 20:00 - 22:00 uur

Kring voor ouders Voor de jonge ouders is er sinds enkele jaren een Kind-en-Geloof-groep. Op deze avonden praten we over wat geloven betekent voor ons en onze kinderen, hoe we grote levensthema’s met elkaar en met onze kinderen bespreken, maar ook wat ons inspireert en bemoedigt. En heel praktische zaken: wat is een goede kinderbijbel, hoe leg je de feestdagen...  Lees verder

Zilverlingen
6 oktober 2023, Bartholomeus Gasthuis

De zilverlingen komen viermaal per jaar samen om ‘de ouderdom te verzilveren’. Dit doen we door stil te staan bij de uitdagingen en inzichten die het ouder worden met zich meebrengt. Na een rondje ‘lief en leed’ wordt een passend onderwerp besproken, bijvoorbeeld ‘het levenstestament’ en ‘vriendschap en levensfase’. De essentie van iedere samenkomst bestaat uit het openhartig uitwisselen van...  Lees verder

Kring Houten
20 september 2023, 14:00 - 16:00 uur, Houten

Afgelopen seizoen heeft de Filosofiekring Houten een doorstart gemaakt. De deelnemers zijn vol enthousiasme begonnen met ‘Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst’ van filosoof Joep Dohmen (2011) en zal daar ook in het nieuwe seizoen mee verder gaan. Een belangrijk thema is de autonomie van de mens: hoe ver gaat deze en welke grenzen zijn er? Belangstelling? Dag...  Lees verder

Kring Utrecht Oost
5 oktober 2023, 19:30 - 21:30 uur

Dit seizoen gaat een nieuwe gespreksgroep van start in het oosten van de stad (Wilhelminapark, Rijnsweerd) Vertrekpunt voor onze gesprekken is het boek ‘Geld en Go€d. Hoe we de wereld echt kunnen verrijken’ van theoloog Alain Verheij (2022). Verheij plaatst onze omgang met geld en economie in het centrum en spiegelt ze o.a. aan bijbelse gelijkenissen. In hoeverre schuurt het...  Lees verder

Leeskring ‘Mak’
18 september 2023, 14:00 - 16:00 uur

In deze kring lezen we Nederlandse literatuur en ook (vertaalde) boeken van buitenlandse schrijvers. De leden dragen zelf titels aan en dat levert vaak leuke en mooie verrassingen op. Ter informatie Dag: elke derde maandagmiddag van de maand van 14.00-16.00 uur Plaats: in overleg bij deelnemers thuis Leiding: Ellen Edelman Informatie en vragen: E edelman.deheer@planet.nl T 06 11 290 747Opgave...  Lees verder