Spirituele oefenplaatsen

Dansmeditatie op maandagochtend
6 september 2021, 10:00 - 11:30 uur, Geertekerk

Naast de vele woorden die klinken in de kerk biedt de cursus dansmeditatie gelegenheid binnen de ruimte van de Geertekerk te ervaren wat er gewaar te worden is in je lichaam. We doen dat in een groep, met beweging en dans op muziek of in de stilte. Al luisterend, je weet niet wat je hoort, ontdek je impulsen die je...  Lees verder

Slow food | ruimte voor gesprek, oriëntatie en gebed
18 januari, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Een schrijverscollectief van joodse, christelijke en islamitische theologen heeft zich in 2017/2018 in het Onze Vader verdiept. Er werd onderling nagedacht over de zeven kernregels van dit eeuwenoude gebed. Eerlijke gesprekken over eigentijdse en tegelijk tijdloze thema’s en grote vragen volgden. Gezamenlijk schreef deze groep het boekje Slow Food. Hopelijk komen wij straks, met dit boekje als leidraad, met elkaar...  Lees verder

Workshop Geweldloze Communicatie
18 november 2021, 10:30 - 13:00 uur, Geertekerk

We maken kennis met de methode van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg. Geweldloos communiceren houdt in: naar elkaar luisteren zonder direct met de eigen mening klaar te staan, maar te vragen naar de bedoeling van de ander. Wereldwijd leidt deze methode tot het oplossen en voorkomen van conflicten. Onder deskundige begeleiding gaan we hiermee aan de slag. Meedoen? Data en tijd:...  Lees verder

Workshop Labyrint lopen
27 november 2021, 13:00 - 16:00 uur, Geertekerk

Loopmeditatie, spirituele oefening of spel? Al eeuwen geldt het labyrint als symbool voor de levensweg.  Via talloze omwegen, luisterend naar ons hart, bewegen we ons in eigen tempo naar de kern om vervolgens de verzamelde inzichten mee te nemen op ons levenspad. Aan het begin van de adventsperiode zal Selma Sevenhuijsen  een workshop over het labyrint geven. Die middag is er...  Lees verder

Workshop Heilige nachten
14 december 2021, 19:30 - 21:30 uur, Geertekerk

Wil je de stilte van die donkere dagen tussen Kerst en Driekoningen dit jaar gebruiken om bewust een pas op de plaats te maken? Doe mee met de workshop ‘Heilige Nachten’, die je een praktische werkvorm geeft om – geïnspireerd door oude tradities – een eigen rituele vorm te vinden. We bedenken allemaal een dagelijkse activiteit om de 12 lange...  Lees verder

Introductiecursus | Jungiaans denken en werken
18 oktober 2021, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwording In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens een centrale plaats in. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij de bijeenkomsten hand in hand. Er wordt o.a. gewerkt met teksten uit de...  Lees verder

Zenmeester Jezus
2 mei 2021, 14:00 - 16:00 uur, Geertekerk

Over het Thomasevangelie, een geschrift dat –  voor het eerst compleet –  gevonden werd in Nag Hamnadi in Egypte,  zijn in de loop der tijd vele boeken verschenen. Het Thomasevangelie bevat 114, op het eerste gezicht losse uitspraken van Jezus, logia, waarin Jezus niet zozeer als goddelijke verlosser, maar als een leermeester op de mystieke weg wordt gepresenteerd. Jos Stollman...  Lees verder