Lense Lijzen

Sinds 1 september 2021 ben ik als predikant werkzaam in de Geertekerk in Utrecht waar de remonstranten uit het midden van het land hun thuis hebben. Stamgasten, gasten en zoekers vinden daar een plek voor zingeving, cursussen, verdiepend gesprek, vragen, stilte, muziek en natuurlijk het vieren van het leven. Aan deze inspirerende dynamiek, temidden van een uitnodigende gemeenschap van mensen, hoop ik een steentje bij te dragen.

Samen optrekken

Ik geloof dat er een grote kracht uitgaat van een gemeenschap van mensen, die in hun dagelijks leven de meest verschillende dingen doen maar elkaar op geregelde momenten opzoeken. Niet met de rug naar elkaar toe maar open voor en nieuwsgierig naar elkaar en naar de samenleving. Met een speciale plek voor de bijbelse traditie, niet star maar verbonden met wie anders denken en geloven.

Blik terug

Na een voltooide studie geschiedenis ben ik op mijn 27e begonnen met theologie aan het Remonstrants Seminarie en vanaf 1996 al weer jaren predikant, eerst in Amsterdam en daarna in Groningen. Ik houd van de ‘eigen’ kerk maar vind verbinding met onze kerkelijke en sociale omgeving ook zeer belangrijk en inspirerend. Die blik vind ik ook in de Geertekerk.

Blik vooruit

In het spoor van de Britse rabbijn Jonathan Sacks geloof ik in de kracht van verbinding voor onze wereld van miljoenen losse puzzelstukjes. Daaraan kunnen we in het Utrechtse gewoon verder bouwen én steeds nieuwe paden verkennen, met de talenten die ieder in huis heeft.

Wie ik ben

Naast mijn werk als predikant ben ik ook echtgenoot en vader van drie kinderen, jonge twintigers die het nest verlaten hebben. In mijn vrije tijd zing ik de hele dag (maar heb klassieke zangles), bestudeer een Zwitserse remonstrant van 300 jaar geleden, lees veel en heb een grote liefde voor Art Nouveau. Ik houd van mooie teksten, muziek en liederen en ik ga graag naar de film.

 

Contactgegevens:
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518 (voor contact graag mailen of voicemail inspreken)