Vacatures

24 april 2023

De Taakgroep Personeel Gemeente en Innovatie is op zoek naar uitbreiding (onbezoldigd)

De taakgroep Personeel Gemeente en Innovatie (PGI) valt onder verantwoordelijkheid van de CoZa en heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid het ondersteunen van gemeenten in hun processen om vitaal te blijven. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep P&G is gesprekspartner voor alle gemeenten voor alle zaken die de continuïteit van de gemeenten aangaan en houdt toezicht op de aanstellingen van de predikanten. De twee projectleiders van werkgroep Innovatie zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van gemeenten die een nieuwe weg inslaan op weg naar een nieuwe toekomst.

De werkgroep P&G is landelijk actief en heeft een indicatieve regio-indeling gemaakt. De regioadviseurs van PGI zijn allen aanspreekpunt voor gemeenten in één of, soms, twee regio’s.

De werkgroep P&G zoekt 2 à 3 regio-adviseurs/-contactpersonen

Voor de regio

 • Noord Nederland (Meppel, Hoogeveen, Groningen, Dokkum, Leeuwarden, Zwolle, Twente)
 • Midden (Utrecht, Schoonhoven, Amersfoort, Hilversum)
 • Zuid-Oost (Eindhoven, Maastricht)
 • Jongeren (Arminius, 35+)

Hiervoor moet je:

 • Lid/vriend zijn van een Remonstrantse gemeente.
 • Kennis en ervaring hebben met bestuurlijke processen en organisatorische vraagstukken
 • Goede gesprekspartner zijn voor met name kerkenraadsleden en andere bestuursleden, teamspeler
 • Beschikbaar zijn om de vergaderingen eens per maand bij te wonen (meestal via Zoom) en in redelijke mate onder bijzondere omstandigheden beschikbaar te zijn voor spoedoverleg.

Hiervoor beschik je over:

 • Inzicht in de relevantie van gebeurtenissen en trends die van invloed zijn op het vigerende beleid van gemeenten
 • Helicopterview
 • Organisatiesensitiviteit
 • Toekomstvisie

PGI zoekt een penningmeester

Zijn/haar voornaamste taken zijn om de begroting van de taakgroep op te stellen en te bewaken (incl. Fonds COS) en de gemeentelijke financiën door te lichten (op verzoek, bij benodigde goedkeuring van een vacaturestelling en als jaarlijkse analyse voor de CoZa jaarverslagen). Mogelijk kan de penningmeester ook een (kleine) rol spelen in de fondsenwerving, waar ook de zakelijk projectleider Innovatie mee aan de slag zal gaan (zowel subsidies voor specifieke activiteiten als donaties voor activiteiten in het algemeen).

Hiervoor moet je:

 • Financieel onderlegd zijn
 • Beschikbaar zijn om de vergaderingen eens per maand bij te wonen (meestal via zoom) en in redelijke mate onder bijzondere omstandigheden beschikbaar te zijn voor spoedoverleg.

PGI zoekt een analist

Om inzicht te krijgen in de financiële status van gemeenten worden eens per jaar de jaarcijfers van alle gemeenten verzameld en geanalyseerd. Aan de hand van de analyse worden er in PGI aanbevelingen gedaan voor de financiële toekomst van gemeenten of regio’s.

De analist verzamelt de jaarverslagen van alle Remonstrantse gemeenten. Hij/zij analyseert de gegevens en signaleert trends en mogelijke knelpunten. Eens per jaar schuift hij/zij aan bij de PGI vergadering en komt met aanbevelingen. Deze klus is dus een los project dat een tijdelijke inzet vraagt. Maar deze taak kan ook worden gecombineerd met het penningmeesterschap.

Hiervoor moet je financieel onderlegd zijn en jaarrekeningen kunnen lezen en analyseren.

PGI zoekt 2 nieuwe vertrouwenspersonen

Gezien het solitaire karakter van het uitvoeren van de werkzaamheden door de predikant en kerkenraad, zijn wij op zoek naar een aantal vertrouwenspersonen. 

De vertrouwenspersoon staat de predikant of leden van de kerkenraad bij en kan hem of haar in brede zin adviseren in geval van (dreigend) meningsverschil of conflict, hoe te handelen en welke stappen volgordelijk te zetten.

Vertrouwenspersonen rapporteren jaarlijks aan de taakgroep PGI waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn. De rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Hiervoor moet je de volgende competenties hebben:

 • Integer
 • Onafhankelijk
 • Rijk aan levenservaring
 • Toegankelijk
 • Empathisch
 • Luistervaardig
 • Onpartijdig en natuurlijk met een scherp oog voor vertrouwelijkheid

Het volgen van een externe opleiding voor vertrouwenspersonen wordt u aangeboden door de landelijke organisatie.

Mail voor nadere inlichtingen: algemeensecretaris@remonstranten.org of personeel@remonstranten.org