Blog

17 februari 2024

Met Onzevader op weg naar Pasen #veertigdagentijd

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U.. Lees verder

16 februari 2024

Preken, bidden en ingetogen begeestering

In de zomervakantie houden de Geertekerk en de Doopsgezinde Kerk op vier opeenvolgende zondagen een wisseldienst. Op een van die zondagen ben ik naar een kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk aan de Oudegracht geweest. Ik vond de dienst zeer inspirerend. En nu ik dit zo opschrijf, moet ik ineens denken aan mijn lieve moeder, die.. Lees verder

7 februari 2024

Stemmen

De relaties met mensen om me heen geven voor mij betekenis aan mijn leven. Soms denk ik nog letterlijk te weten wat ze zeiden in een gesprek. Of ik herinner me liedjes die we zongen en grapjes die we maakten. Die herinneringen hebben verschillende talen: het Fries uit mijn jeugd, het Koerdisch van vrienden of.. Lees verder