Remonstranten

15 januari 2021

Eenheid van christenen

Al 20 jaar is er een samenwerkings- en ontmoetingsverband van een 7 – tal binnenstadskerken, het zogenaamde ‘Buurkerkenoverleg’ (Doopsgezinde, Vrij Katholieke, Baptisten-, Lutherse, Oud Katholieke, Waalse en Remonstrantse kerk). Op de derde zondag van januari begint de ‘week van gebed voor de eenheid van christenen’. Dat is al jaren voor de Buurkerken een moment om.. Lees verder

17 maart 2020

Podcast | Hoe fijn is thuis?

Zoekend naar nieuwe vormen van inspiratie en bezinning in deze tijden van corona hebben wij een eerste podcast gemaakt. De bijbeltekst die oorspronkelijk in de zondagse dienst centraal stond, het verhaal van de verloren zoon, bleek ineens in het licht van de huidige ontwikkelingen een ongekende actualiteit te krijgen. De jongste zoon keert, als hem.. Lees verder

3 januari 2020

Taal van de vooruitgang

Wat is het toch jammer dat er over zoveel bijbelse verhalen misverstanden bestaan.  Het is maar goed dat ik als student aan het Remonstrants Seminarium veel leer over de bronteksten, de grondtalen en het triconsonantalisme. Neem alle onduidelijkheid over de toren van Babel. Velen denken nog steeds dat die toren werd gebouwd omdat de mensen.. Lees verder