Blog

14 april 2016

Een enkeling kan verschil maken.

Verschil maken De beelden en verhalen van vluchtelingen overstelpen me. Ze roepen frustratie, boosheid en machteloosheid op. Wat kunnen we doen, wat moeten we doen, wat willen we doen? Dit gaat over wereldwijde ingewikkelde vraagstukken waarvoor de oplossing niet binnen het bereik van een enkeling ligt. Maar enkelingen kunnen wel van betekenis zijn. Coachen Fred begeleidt.. Lees verder

9 april 2016

In de ether filosoferen over de grens

April is de maand van de filosofie en het thema is dit jaar ‘Over de grens’. Meestal besteedt mijn krant er wel aandacht aan, maar mij was het ontgaan. Totdat Marleen Stelling van De Vermoeden Vieringen – ook nooit van gehoord – mij mailde. Wat is het geval? Van de ooit zo vrije en zinnige IKON is nog.. Lees verder

4 april 2016

Ik wil alleen geloven als ik niet per se hoef te geloven

De Groene Amsterdammer van 11 november 2015 publiceerde een briefwisseling tussen de journalisten Yvonne Zonderop (o.m. voorheen de Volkskrant) en Stephan Sanders (Vrij Nederland). De brieven gaan over geloof. Heel voorzichtig en ook omzichtig, maar tegelijk moedig benaderen ze het onderwerp. Beiden zijn vijftig plus en ze maken duidelijk dat geloven in God voor henzelf.. Lees verder