Blog

10 augustus 2018

Ga deze zomer onbekommerd op reis, maar wel in vrede!

Shalom Afgelopen zondag was ik bij een mooie kerkdienst van Martine Wassenaar in de Geertekerk. Aan het slot van de kerkdienst sprak ze de bekende priesterlijke zegen uit: “De Heer zegene u, en behoede u! De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De Heer verheffe Zijn aangezicht over u, en.. Lees verder

2 augustus 2018

Opgeruimd is handig

Drie stapels Als je, zoals ik, van groot naar klein verhuist, moet je veel opruimen. In mijn geval: heel veel. De laatste jaren zijn er veel opruimgoeroes opgestaan die middels boeken of trainingstrajecten ons willen leren hoe we dat moeten doen: opruimen. Al jaren hanteer ik het ‘drie-stapels-principe’. Verdeel alles in een kast of kamer.. Lees verder

24 juli 2018

Life and Death Row in Arkansas

Meninkjes Het is de tijd van snelle oordelen, meningen en meninkjes die in een (te) hoog tempo het internet op geslingerd worden. Terug te draaien is het niet, maar het is vermoeiend en het lijkt erop dat op Facebook en Twitter veel mensen geïnfecteerd raken door dit virus, dat vaak geen nuance kent. Life and.. Lees verder