Digitaal collecteren

 

Wij collecteren digitaal voor het werk van de diaconie (de 1e collecte) en voor het gemeentewerk (de 2e collecte).

U kunt daar aan bijdragen door het gebruik van een app (wat de voorkeur heeft) of door een bankoverschrijving. Een van de voordelen van digitaal geven is, dat de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

1. Met de Givt-app

Deze speciaal voor goede doelen ontwikkelde app kan op smartphones en tablets gedownload worden uit de App Store of Google Play. Hoe werkt het? Bekijk deze video https://vimeo.com/398825744

Onder verwijzing naar de video:

In stap 1 is het eerste bedrag dat je invult voor de diaconie. Door een collecte toe te voegen kan je een tweede bedrag bestemmen voor het werk van de gemeente.

In stap 2 gebruik je onderstaande QR-code of zoek je in de ‘Lijst’  naar Remonstrantse Gemeente Utrecht.

 

Voor de gever (maar ook voor de ontvanger!) is het prettig dat de ontvanger niet weet wie welk bedrag heeft gegeven. De RGU krijgt alleen informatie over het totaal gegeven bedrag en het aantal gevers. De app verschaft ten behoeve van de inkomstenbelasting ook een overzicht van alle giften die in een jaar gedaan zijn.

Nadat je de eerste keer gegeven hebt zal je gevraagd worden je te registreren en een machtiging te geven om collectebedragen van je bankrekening af te schrijven.

2. Per bankoverschrijving:

  • Voor het diaconale werk op NL 69 TRIO 0379 7018 04 t.n.v. Diaconie RGU
  • Voor het gemeentewerk op NL 36 TRIO 0379 5217 84 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

 

Graag met vermelding “collecte” en de datum van de dienst.