5 februari 2019

Villa Vrede

Geschreven door de Diaconale Commissie
Diaconie Villa Vrede Villa Vrede

Villa Vrede

 

Tijdens de adventsperiode hebben wij extra aandacht gevraagd voor de organisatie Villa Vrede. Zo is geld ingezameld via de collectebussen. Dank voor eenieder die een bijdrage heeft geleverd. Villa Vrede wil graag een lichtpuntje zijn in de duisternis, een teken van hoop en vrede voor mensen.

Mensen zonder verblijfsvergunning

Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede blijven uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.

Geen status en geen burgerservicenummer

In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend mensen zonder verblijfsvergunning.
Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht.

Voor het werk van Villa Vrede is men afhankelijk van giften van particulieren, fondsen en kerken. Na een onzekere, spannende tijd, kwam half oktober 2018 het verlossende bericht dat Villa Vrede gehuisvest kan blijven in het Marcuscentrum, in Hoograven. Intern is Villa Vrede druk bezig met verhuizen en verbouwen.

Schoonmaken, opruimen en verven

Villa Vrede hoopt eind februari 2019 de verbouwing af te ronden en intern te kunnen gaan verhuizen. Aangezien er nog flink wat moet gebeuren. Denk aan schoonmaken, opruimen en verven. Er is een aantal klusdagen gepland; als je mee wil doen meld je dan aan via info@villavrede.nl

  • Vrijdag 8 februari 10.00-15.00
  • Zaterdag 16 februari 10.00 -15.00 uur.
  • Dinsdag 26 februari 19.00-22.00
  • Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart doet Villa Vrede mee aan NL Doet. Ze gaan aan de moestuin werken, hulp is welkom! Opgavenformulier invullen kan hier.

 

www.villavrede.nl

Gerelateerd