1 november 2022

Tovenaar versus profeet?

Geschreven door Beppie van der Waal
Diaconie trackmetal via Pixabay Tovenaar versus profeet?

‘Niemand kan voorspellen hoe de wereld eruit ziet als de kinderen van nu zelf kinderen hebben. Maar het zal anders zijn’, zei de koning onlangs in de troonrede.

Een beeld van ‘anders’, een straat met veel groen waar kinderen kunnen spelen en volwassenen elkaar ontmoeten, schetsten we bij een aankondiging van het Groene weekend in mei. Durven we daarvan te dromen en kan het echt? De voorkant van de Groene Amsterdammer raakt daar voor mij aan. Welk scenario ziet u hierin?

Mensen denken hierover na, ook deskundigen op allerlei gebied. Zij maken plannen om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. We zien daarbij in ieder geval twee visies. De vraag is of en hoe die zich laten verenigen.

Tovenaar en profeet

In zijn boek ‘De tovenaar en de profeet’ schreef journalist Charles Mann hierover, over techno-optimisten en ecologen. Aan de ene kant is er de tovenaar, het geloof in technologie, innovatie en economische groei (zelfs groene groei). Aan de andere kant zie je de profeet, een ecologische visie met aandacht voor besparing, eenvoud, natuurlijke diversiteit en evenwicht.

De tovenaar zet in op technologie. Nieuwe ontwikkelingen gaan ons redden. Onze landelijke politiek heeft een groot, soms blijkt te groot, vertrouwen in bestaande technologie en stelt haar hoop op toekomstige innovatieve technologie.

De profeet kennen wij ook. Profeten, zeker die uit de Bijbel, keren zich tegen misstanden in de samenleving, zeker die waarin het leven en de mens in de knel komen. Ze worden vaak irritant gevonden, maar ze hebben een visioen van iets mooiers, een beeld van een wereld waarop het voor mensen goed leven is. In de media zijn, als je er op let, de tovenaar en de profeet meestal niet moeilijk uit elkaar te houden.

Visioen

Is het wel vruchtbaar om tovenaar en profeet tegen elkaar uit te spelen als je een weg zoekt die toekomstige generaties perspectief biedt op een goed leven? Er zijn toch ontwikkelingen geweest die echt bleken te werken, zoals bijvoorbeeld extensieve landbouw? Ja, inderdaad! En tegelijk zetten we in op matiging. Kent u de slogan: ‘De groenste energie is de energie die je niet gebruikt’?

De tovenaar en de profeet kunnen een goed tweespan zijn als zij samen een weg op gaan richting het visioen van een gezonde planeet en gezonde mensen. Dat vraagt bij een deel van onze politici nog wel om een vorm van voortschrijdend inzicht.

Gerelateerd