13 september 2022

Je kunt iets doen !

Geschreven door de Diaconale Commissie

Merk je dat alle berichten in de media over wateroverlast en grote droogte, levensbedreigend hoge temperaturen, misoogsten enzovoort je soms ontmoedigen en verlammen? Je wilt wel duurzamer leven, maar je weet niet waar je moet beginnen. 

Dan is meedoen met Klimaatgesprekken misschien een goede optie. Je ontdekt daar hoe keuzes in het dagelijks leven iets kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Iets doen en steeds iets meer doen, ook al lijken het minuscule stapjes, helpt je om je minder moedeloos te voelen. Als je deel wordt van die beweging van mensen die allemaal stappen nemen, voel je je door hen gesteund en gestimuleerd. 

Rob heeft de klimaatgesprekken al gedaan en dit vond hij er van: de 6 avonden van de cursus klimaatgesprekken maakten mij duidelijk dat ook ik aan zet ben om mijn voetafdruk te verkleinen. Dat inzicht verkrijgen was voor mij belangrijk, maar vooral de inspirerende maar ook gewoon leuke en vaak humorvolle wijze waarop we dit kunnen bewerkstelligen maakt de cursus voor mij tot een echte aanrader. In de cursus worden thema’s als o.a. wonen, reizen, eten en drinken gestructureerd behandeld.

De diaconie biedt je de kans om mee te doen met Klimaatgesprekken. Zij betaalt de kosten voor leden en vrienden van de RGU! 

De reeks gespreksavonden vormen een geheel en worden in de Geertekerk gehouden van 20.00 – 22,00 uur op de woensdagen 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 2022 en 11 januari 2023 

Meld je liefst vóór 25 september aan bij Mary Kuiper via diaconie@geertekerk.nl 

Namens de Diaconale Commissie 

Beppie van der Waal

Gerelateerd