25 juni 2018

Vacature jongerenwerker Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk) – 4 uur per week

Actueel foto: meineresterampe Vacature jongerenwerker Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk) – 4 uur per week

De Remonstrantse Gemeente Utrecht is per september 2018 op zoek naar

Een jongerenwerker voor ca. 4 uur per week, die breed inzetbaar is

om jeugd en jongeren te werven en hen te ondersteunen bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

De jongerenwerker zal werken onder eindverantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Deze delegeert het beleid en uitvoering aan een Stuurgroep Jeugd en Jongerenwerk. Een van de leden van de kerkenraad en éen van de predikanten maken deel uit van deze groep.

De taken van de Jongerenwerker zijn onder meer

 • Het begeleiden en enthousiasmeren van de jongeren van 12+ van de Klub en hun Zij komen 8 keer per jaar op zondagmiddag bij elkaar.
 • Invulling geven aan afzonderlijke activiteiten i.o.m. jongeren zoals excursies
 • Organiseren van een weekendkamp voor de Klub eenmaal per jaar.
 • Zorgen voor communicatie rond de activiteiten, zoals uitnodigingen naar ouders en of jongeren.
 • Terugkoppeling van de activiteiten naar de Stuurgroep Jeugd en Jongerenwerk.
 • Ondersteuning geven aan de medewerkers van het Verteluur (kinderen in de basisschoolleeftijd) en het zo veel mogelijk betrekken van ouders hierbij.
 • Het maken van een programma, digitaal, zodat het ook door derden uit te voeren is.

 

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • een relevante opleiding heeft op (min.)HBO niveau of vergelijkbaar
 • bij voorkeur tussen de 25 en 45 jaar is
 • sterke affiniteit heeft met vrijzinnig geloven
 • sterke affiniteit heeft met jeugd én jongeren
 • een band met hen kan opbouwen en een bijdrage kan leveren uit eigen professie.
 • initiatiefrijk en enthousiasmerend is
 • beschikt over goede organisatorische en adviserende vaardigheden

 

De aanstelling zal een tijdelijk jaarcontract  zijn, op basis van schaal 8 PKN kerkelijk werker.
Indicatie van benodigde inzet is voor de taken plm. 160 uur per jaar (gemiddeld 4 uur per week, in pieken en dalen).

Voor reacties en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen (vóór 9 juli) met
Nelly Moen-Leentvaar, (Kerkenraadslid Jeugd en Jongerenwerk);
email hjntmoen@kabelfoon.nl en mobiel  06-21598653.

Gerelateerd