Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 9 augustus
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk
  • Voorganger: I Leng Tan
    I Leng Tan is remonstrants predikant. Zij diende de Remonstrantse Gemeente Leiden van 2013 tot 2014. Momenteel vervult zij gastpreekbeurten en werkt door de week als voorganger mee bij de Oecumenische Werkgroep De Grote Kerk in Haarlem.
  • Muziek: Maarten van der Bijl
  • Liturgie – orde van dienst
  • (Digitale) collecte: 1e collecte voor het werk van de diaconie, Deze week is de diaconale collecte bestemd voor giro 555 ten bate van de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De 2e collecte is voor de Geertekerk.
  • Een plaats reserveren als je in de kerkzaal wil meedoen
  • Meeluisteren via de radio kan ook
  • Na de dienst kan je napraten met anderen via zoom

Agenda