Claartje Kruijff

Sinds 1 juli 2021 ben ik verbonden aan de Geertekerk. Het prachtige gebouw, de open gemeenschap en de verzorgde diensten met muzikale kwaliteit spraken mij van meet af aan.

Voor de Geertekerk

Toen ik op de lagere school zat, woonde ik met mijn ouders en broer in de Verenigde Staten. Daarna zijn wij verhuisd naar Baarn.

Na mijn studie psychologie ging ik werken als consultant bij Accenture in Amsterdam en later in Londen. Na enkele jaren sloegen de twijfels over mijn werk toe. Ik zocht meer verdieping en betekenis maar wist niet zo goed hoe ik dat kon vinden en waar.

Over deze carrière switch en alles wat ik toen zocht en uiteindelijk vond schreef ik in 2016 het boek ‘Leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar een betekenisvol bestaan’. Afgelopen najaar is mijn tweede boek ‘Stevig staan in een kwetsbare wereld, het belang van een krachtige levenshouding’ verschenen.

Mijn eerdere studie psychologie zie ik als een mooie aanvulling op de theologie en andersom. Vanwege mijn achtergrond werk ik graag op de rand van de kerk. Met één been binnen de kerk en één erbuiten. Naast het predikantschap vervul ik buiten de kerk een aantal andere rollen.

Na het afronden van mijn studie theologie ben ik tien jaar actief geweest in de oecumenische Dominicuskerk in Amsterdam. Met deze gemeenschap heb en houd ik graag een warme band.

Daarnaast ben ik twee jaar vernieuwingspredikant geweest in Naarden-Bussum waar ik onder andere met veel plezier gespreksgroepen met mensen van buiten de kerk heb geïnitieerd en begeleid.

Tegenplek

Aan het Remonstrantse seminarium schreef ik mijn scriptie over het belang van zogenaamde tegenplekken. Ik beschouw de Geertekerk als een voorbeeld van een tegenplek, een oase in de drukte van het dagelijkse leven. Kortom een plek waar je op adem kunt komen, waar ieder elkaars gelijke is, waar je de status quo bevragen kunt, waar je je veilig kunt voelen zoals je bent en je je getroost mag weten. Hier kun je in gemeenschap met anderen nadenken over wie je wil en kunt zijn, waar goed leven te vinden is en hoe we ons daarin kunnen oefenen.

Privé

Ik ben getrouwd met Frank en samen hebben wij drie dochters. Noëlle studeert in Utrecht, Romy in Amsterdam en Sofia zit op de middelbare school.

In mijn vrije tijd tennis en wandel ik graag. Vrienden zien en in alle eerlijkheid bijpraten en van het leven delen, vind ik heerlijk. Een mooie boek- of filmtip is erg aan mij besteed!

Contactgegevens:
werkdagen: dinsdag t/m donderdag
E: claartjekruijff@ziggo.nl
T: 06 41526666 (voor contact graag mailen of voicemail inspreken)