Zilverlingen

Silke via Pixabay Zilverlingen
Datum 6 oktober 2023
Locatie Bartholomeus Gasthuis
Entree
zie uitleg

De zilverlingen komen viermaal per jaar samen om ‘de ouderdom te verzilveren’. Dit doen we door stil te staan bij de uitdagingen en inzichten die het ouder worden met zich meebrengt. Na een rondje ‘lief en leed’ wordt een passend onderwerp besproken, bijvoorbeeld ‘het levenstestament’ en ‘vriendschap en levensfase’. De essentie van iedere samenkomst bestaat uit het openhartig uitwisselen van ervaringen en gevoelens. Dat vormt ons telkens weer tot een levendig en warm gezelschap. Deelnemers zijn 70-plussers, die zich, al of niet formeel, verbonden voelen met de Geertekerk en/ of het Bartholomeus Gasthuis.

Meedoen?

  • Data en tijd: vrijdag 6 oktober en 17 november; vrijdag 15 maart en 19 april; ochtendgroep van 10.30-12.30 uur, middaggroep 14.00-16.00
  • Locatie: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht
  • Kosten: € 40 per jaar (sept – sept) i.v.m. kosten zaalhuur, koffie en thee
  • Leiding: Piet van Leeuwen en Ank Bos
  • Informatie en opgave: E pietwvanleeuwen@gmail.com T 06 10 126 466

Agenda