Kring Utrecht Oost

Kring Utrecht Oost
Datum 5 oktober 2023
Tijd 19:30 - 21:30 uur

Dit seizoen gaat een nieuwe gespreksgroep van start in het oosten van de stad (Wilhelminapark, Rijnsweerd) Vertrekpunt voor onze gesprekken is het boek ‘Geld en Go€d. Hoe we de wereld echt kunnen verrijken’ van theoloog Alain Verheij (2022). Verheij plaatst onze omgang met geld en economie in het centrum en spiegelt ze o.a. aan bijbelse gelijkenissen. In hoeverre schuurt het belang van geld (economie) in ons dagelijks leven met het ook aanwezige verlagen naar rechtvaardigheid en vrijheid?

Belangstelling?

  • Data en tijd: donderdag 5 oktober, 9 november, 11 januari, 8 februari en 14 maart van 19.30-21.30 uur
  • Plaats: bij de deelnemers thuis, 5 oktober bij Lucy en Carel Hardeman
  • Begeleiding: ds. Lense Lijzen
  • Opgave: Carel Hardeman, 06 519 49 077 of wfchardeman@telfort.nl

Agenda