3 januari 2018

Scherp kijken en onverwachte kanten van jezelf ontdekken

Geschreven door Maarten Schoonwater
Verdieping Sophie Janotta Scherp kijken en onverwachte kanten van jezelf ontdekken

“De voornaamste les voor mij was dat je op zoek moet gaan naar je eigen schaduwkanten en moet proberen ze te aanvaarden. Iedereen heeft schaduwkanten en als je dat verdringt, draait het zich om”. Iet is enthousiast over de cyclus die ze vorig jaar volgde. Uit haar opschrijfboekje komt de ene na de andere ingeving en vondst boven, het resultaat van drie avonden met Marijke Kools. De bijeenkomsten Jungiaans denken starten deze maand weer. In drie avonden neemt Marijke je mee in het gedachtegoed van Carl Gustav Jung en word je vooral zelf aan het denken en schrijven gezet om je eigen binnenwereld te verkennen. “Ik vond het aanvankelijk vreemd dat we niet uitgenodigd werden om ons aan elkaar voor te stellen. Achteraf vind ik dat een goede vondst. Zo wordt je beeld niet gekleurd door die eerste paar zinnen waarin ieder een beeld van zichzelf probeert te geven. Ik voelde mezelf vrijer om open over mezelf na te denken, ik zat zelf niet vast aan een bekende rol of bestaand beeld van mezelf.”

Van schaduwkant naar heldere blik

De bijeenkomsten gaan in op de visie van Jung en zijn leermeester Freud. In de visie van Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens, een centrale plaats in. Naast de inhoudelijke kant, ga je vooral zelf aan de slag met thema’s als archetypen en de schaduwkanten van jezelf. Door daarnaar te kijken kun je van jezelf een heler individu maken. “Door die schaduwkanten te aanvaarden word je een milder mens en wordt het leven vloeiender.” Tijdens de avonden kijk je scherp naar jezelf. “Ik vond het prettig dat je al die ervaringen en alles wat je opschreef niet met iedereen hoefde te delen, dat geeft ruimte en veiligheid.

Jungiaans denken en werken
8 januari 2018, 19:30 - 22:00 uur, Geertekerk

Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwording en die graag manieren krijgen aangereikt, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens, een centrale plaats in. Jung onderkent het belang van religie in ons leven en geeft handvatten hoe je...  Lees verder

Gerelateerd