Jungiaans denken en werken

Jungiaans denken en werken
Datum
8 januari
Tijd
19:30 - 22:00 uur
Locatie
Geertekerk

Drie bijeenkomsten voor mensen die belang hechten aan bewustwording en die graag manieren krijgen aangereikt, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. In de visie van Carl Gustav Jung, een van de grondleggers van de dieptepsychologie, neemt het onbewuste van de mens, een centrale plaats in. Jung onderkent het belang van religie in ons leven en geeft handvatten hoe je als mens een meer actieve en ontvankelijke houding kunt ontwikkelen, zonder je te beperken tot een bepaalde traditie. Theorie over en toepassing van de Jungiaanse manier van denken en werken gaan bij deze bijeenkomsten hand in hand. In de kleine groep is ruimte voor intensieve uitwisseling van ervaringen en voor persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer.

Meedoen?

  • Data en tijd: Maandagavonden 8 en 29 januari en 19 februari 2018, steeds van 19.30 – 22.00 uur
  • Deelnemers: 4 tot 8 deelnemers
  • Leiding: Marijke Kools, Jungiaans filosofisch therapeut en bioloog, werkzaam als verpleegkundige in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
  • Opgeven bij Marijke Kools   T  030  275 17 60   E  marijkekools@planet.nl (onder vermelding van: Jung-cursus RGU)

Agenda