Remonstranten

30 november 2022

Grenzeloze hoop #advent

Hoop en verlangen hebben hier iets onontkoombaars, maar je kunt ook zeggen dat ze een wezenlijk deel zijn van ons menselijk leven… Lees verder

27 oktober 2022

Onrechtvaardigheid in het Thomasevangelie?

Jezus zei: Aan wie heeft, zal gegeven worden, en van hem die niet heeft, zal het weinige dat hij heeft, afgenomen worden (Thomasevangelie Logion 41, vertaling van Jos Stollman) Wat onrechtvaardig! dacht ik, toen ik deze zinnen in het Thomasevangelie las. Ik volgde een cursus over dit evangelie in de Geertekerk Utrecht bij emeritus predikant.. Lees verder

19 september 2022

Don’t look up! Remonstranten organiseren klimaatdag op 29 oktober

Kom ook naar de klimaatdag die de Remonstranten organiseren op 29 oktober van 10.30 – 15.30 uur in de Geertekerk in Utrecht. Aanmelden kan via www.remonstranten.nl/webshop. Deze dag wordt georganiseerd door Geloof & Samenleving met medewerking van Mpho Tutu van Furth, Carla Dik-Faber, Geke van Vliet en Jan-Jorrit Hasselaar. Iedereen is van harte welkom. Hoe om.. Lees verder