Remonstranten

5 juni 2018

Vertrouwen in dat wat is er altijd zal zijn #Houvast

Als je besluit om lid te worden van de Remonstranten onderteken je de Beginselverklaring. Deze kan je als je dat wil aanvullen met een zelfgeschreven geloofsbelijdenis. Zeg maar een onderzoekje waarin je probeert te formuleren wat je gelooft en waarom je zo graag bij de Remonstranten wil horen. Negen jaar geleden deed Madelon Kapteijn dat… Lees verder

4 juni 2018

Die storm en vloed weerstaat #Houvast

De werkgroep eredienst bevroeg elkaar over de thema’s Houvast en vertrouwen met het oog op een dienst die zij voorbereidden. De lezing is een vast onderdeel van de dienst. In de overdenking reflecteer je op het gelezene. Hoe verhoud jij je tot die tekst? Kan het iets betekenen voor jou, kijk je met andere ogen.. Lees verder

1 juni 2018

Er komt een moment dat je moet plassen #Houvast

Ben jij ook wel eens nieuwsgierig hoe en vooral ook wat anderen geloven? Ik best wel, maar we hebben het er niet zo heel vaak over, omdat je je dan kwetsbaar opstelt. De werkgroep eredienst is dit gesprek aangegaan op weg naar een viering die zij hebben voorbereid. Op 27 mei deelden zij met ons.. Lees verder