27 oktober 2022

Onrechtvaardigheid in het Thomasevangelie?

Geschreven door Jacoba de Vries
Remonstranten Fragment Thomasevangelie Onrechtvaardigheid in het Thomasevangelie?

Jezus zei: Aan wie heeft, zal gegeven worden, en van hem die niet heeft, zal het weinige dat hij heeft, afgenomen worden (Thomasevangelie Logion 41, vertaling van Jos Stollman)

Wat onrechtvaardig! dacht ik, toen ik deze zinnen in het Thomasevangelie las.

Ik volgde een cursus over dit evangelie in de Geertekerk Utrecht bij emeritus predikant Roos Ritmeester en de laatste bijeenkomst kwam eraan. In de voorafgaande weken had ik geleerd over de geschiedenis van het evangelie, dat in 1945 door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte gevonden was in een kruik en uit losse uitspraken van Jezus bestond. Alleen het verhaal van de vondst sprak al tot mijn verbeelding. We hadden verschillende logia, uitspraken van Jezus, gelezen en besproken. Er ontstonden levendige gespreken, waarbij we de wijsheden relateerden aan wat we uit de Bijbel of uit andere bronnen wisten en aan ervaringen die we opgedaan hadden in ons eigen leven.

Gevoelsleven

Voor de laatste bijeenkomst zou ieder een logion uitzoeken om te bespreken en mijn oog stuitte dus op de uitspraak hierboven, die verontwaardiging bij me bovenbracht. We gebruikten het boek ‘Zenmeester Jezus, het Thomas-evangelie opnieuw vertaald en geïnterpreteerd’ van Jos Stollman. Zijn uitleg van het logion bracht helderheid. Hij stelde dat als je het vertaalt naar het gevoelsleven het een bekend ervaringsgegeven is. Ben je positief gestemd? Dan lijkt de wereld je toe te lachen. Als je je ongelukkig voelt, gaat er veel mis. In de woorden van Stollman ‘Stromende energie heeft blijkbaar het vermogen om dat wat op je weg komt te transformeren. En omgekeerd heeft een gebrek aan energie het gevolg dat je op blokkade na blokkade stuit’.

Ik dacht erover na en moest toegeven dat er, op die manier bekeken, toch wel iets in zat. Ook in mijn eigen leven waren er periodes geweest waarin ik niet gelukkig was. Alles voelde toen zwaar en er kwam nergens schot in. In gelukkige tijden leek alles daarentegen vanzelf te gaan.

Universele wijsheden

Ook na de cursus ben ik in het Thomasevangelie blijven lezen. Fijn om telkens weer aan het denken te worden aangezet over het leven. Wijsheden die zo universeel zijn dat ze de tand des tijds ruim hebben doorstaan. Nog rijker is het om de logia met vrienden te lezen en onze gedachten erover uit te wisselen en ervaringen te delen. Zo blijft ook na afloop van de cursus het Thomasevangelie voor mij levend.


Mei 2023 zal Roos Ritmeester weer een cursus leiden over het Thomasevangelie

Gerelateerd