Zenmeester Jezus

Free-Photos via Pixabay Zenmeester Jezus
Datum 9 mei 2022
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
zie uitleg

Over het Thomasevangelie, een geschrift dat –  voor het eerst compleet –  gevonden werd in Nag Hamnadi in Egypte,  zijn in de loop der tijd vele boeken verschenen. Het Thomasevangelie bevat 114, op het eerste gezicht losse uitspraken van Jezus, logia, waarin Jezus niet zozeer als goddelijke verlosser, maar als een leermeester op de mystieke weg wordt gepresenteerd.

Jos Stollman geeft in het boek Zenmeester Jezus een nieuwe vertaling en interpretatie van de uitspraken van Jezus. Zo ziet hij wel degelijk een samenhang tussen de verschillende logia en geeft hij bij iedere uitspraak een korte reflectie en meditatieve oefening.

In de gespreksgroep gaan we met elkaar lezen, reflecteren en oefenen.

Meedoen?

  • Data en tijd: maandag 9, 16, 23 en 30 mei van 14.00-16.00 uur
  • Plaats: Geertekerk, Geertekerkhof 23
  • Kosten: 25 euro en gratis voor leden en vrienden van de Remonstrantse Gemeente Utrecht / aanschaf boek  Zenmeester Jezus, € 20,99. Het boek is ook tweedehands te koop
  • Leiding: Roos Ritmeester, remonstrants predikant em.
  • Informatie en opgave: roosrit@xs4all.nl,  06 21 847 106

Agenda