1 maart 2017

Uit de tijd komen

Geschreven door Marianne Smits
Inspiratie Rinus Gerlofsma Uit de tijd komen

Sallands dialect

In ’t Nederlands is iemand dood gegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
Dus je weet zeker: hij kwam veilig aan.

Dit gedicht is geschreven door Willem Wilmink met als titel ‘Uit de tijd gekomen zijn’. In het oosten van het land wordt deze zegswijze vaak gebruikt als iemand is overleden. Bij voorkeur uitgesproken in het dialect. Dat dialect is mij, komend uit Salland dat net als Twente een streek is in Overijssel, zeer vertrouwd. Dat ging dan ongeveer als volgt: “Gait is uuttetietkommn” (Gerrit is uit de tijd gekomen; Gerrit is overleden).

Gewoon een moment in de tijd

Het was ‘gewoon’ kwart over vier ’s middags, toen hij in zijn werkpauze zijn gebruikelijke wandeling in het naastgelegen bos ging maken.Gewoon een tijdstip. En de tijd ging verder.

Hij, chef-kok in het restaurant naast het bos, is uren later in het bos gevonden. Voorover gevallen, nog met zijn handen in zijn zakken. Een hartstilstand. In juli zou hij 60 zijn geworden. Uit de tijd gevallen… Zomaar, opeens. De uitdrukking helpt me om de enorme schok te verwerken. Hij is een familielid van me. Je valt uit ‘onze’ tijd en gaat naar een ‘andere tijd’, een andere dimensie die wij niet kennen, maar waar velen – waaronder ikzelf – wel op hopen. Zo vat ik het op. En dat is troostrijk.

Achterblijven

Hij laat een echtgenote, twee zoons en twee kleinzoons achter. Bij het zeer druk bezochte afscheid blijkt opnieuw hoe liefdevol het gezin is. Zij moeten verder in ‘onze’ tijd en uit alles blijkt dat ze daar de kracht voor hebben, juist omdat ze zo hun kwetsbaarheid kunnen laten zien.

Het afscheid was niet religieus getint, precies zoals hij het zou hebben gewild. Weliswaar rooms-katholiek gedoopt en opgevoed, had hij in zijn tienerjaren het geloof radicaal de rug toegekeerd. Maar voor mij was het een afscheid met een extra dimensie, noem het een religieuze of spirituele dimensie. Juist door de liefde die uit alles naar voren kwam. En voor hem hoop ik dat hij uit deze tijd in een ‘andere tijd’ is terechtgekomen, een ‘tijd’ waar hij het goed heeft.

Gerelateerd