2 mei 2019

Jongeren

Geschreven door Timo van Kempen
Inspiratie website eigentijdsejongeren Jongeren

Een van de keuzevakken van mijn opleiding Spiritual Care aan de VU afgelopen jaar was godsdienstpedagogiek. Ik verdiepte me in een breed opgezet onderzoek onder jongeren door Angela Weghorst. Zij vroeg een grote groep kinderen en jongeren tussen 5 en 25 jaar naar wat hen nu werkelijk bezig houdt en bezielt.

Sensitief en intuïtief

Opvallende uitkomst is dat veel jongeren hoog scoren op de eigenschappen sensitiviteit en intuïtie. Zij voelen veel dingen aan en hebben regelmatig bijzondere ervaringen, zoals voorspellende dromen en óók het waarnemen van engelen. De sensitiviteit en bijzondere ervaringen komen volgens de onderzoekster al snel in de taboesfeer terecht. Het zijn nu eenmaal geen onderwerpen waar je makkelijk over praat als je het idee krijgt dat je niet voor vol wordt aangezien als je erover begint. Gevolg is dat veel jongeren in een isolement terecht komen en geen aanknopingspunten vinden voor hun ervaringen die je voor een belangrijk deel je gerust spiritueel mag noemen.

Excursie naar de Joods Liberale gemeente in februari 2019

Dak en fundament

Bij mij als jongerenwerker in de Geertekerk, ontstond na het lezen van het omvangrijke onderzoek, de vraag welke ruimte De Remonstranten bieden aan de ervaringswereld van jongeren. Welk dak bieden wij hen als gemeente boven hun hoofden. Zomaar een dak? En welk fundament hebben wij hun te bieden? Hopen we als Geertekerk dat de jongeren van de Klub, het zijn er dit seizoen nog zes, bij onze gemeente betrokken blijven als ze ouder worden?

Als jongeren op zondag naar de kerk komen, hopen we dan dat zij zich thuis voelen in de bestaande liturgische vormen? Of zijn we bereid om op hen af te stappen en hen te vragen op welke wijze zij zich opgenomen en thuis kunnen voelen in onze gemeente en vieringen?

Tijd voor jongeren

Op Bevrijdingsdag, 5 mei, is de jaarlijkse Klubviering. Het thema voor de viering kwam aan het begin van het seizoen, in september vorig jaar, al snel op tafel: tolerantie. Bij tolerantie denken we er meestal direct aan dat we ons open willen stellen voor mensen uit andere culturen en met een ander geloof. Binnen de gemeente is een uiting van tolerantie volgens mij óók dat we ons als geloofsgemeenschap op de goede manier bekommeren en ontfermen over jongeren. Zij zijn sensitief, intuïtief en leven in een wereld die is voor een belangrijk deel is opgedeeld in hokjes en vakjes.

Ook buiten onze gemeente, overal in de stad, in het openbaar vervoer, in de straten en in de supermarkt: overal kom je jongeren tegen. Als we het onderzoek van Angela Weghorst serieus nemen, hebben ze ons heel wat te vertellen mits we de tijd voor ze nemen en we hen daadwerkelijk willen ontmoeten.

Gerelateerd