15 november 2018

Inspiratiemiddag van Kairos-Sabeel Nederland

Geschreven door Iris Wevers

Johanneskerk

Op zaterdag 10 november komen rond de vijftig vrienden van Kairos-Sabeel Nederland bijeen in de Johanneskerk in Amersfoort voor een inspiratiemiddag. Kairos-Sabeel Nederland wil een stem zijn van Palestijnse christenen voor gerechtigheid, vrede en verzoening in Palestina en Israël. www.kairos-sabeel.nl

Middaggebed.

Aangekomen in de vertrouwde omgeving van de Johanneskerk, ontmoet ik daar vele bekenden. Na een rustig koffiemoment gaan we naar boven naar de kerkzaal voor een middaggebed met liederen, gebeden, een tekst van Vaclav Havel over hoop. Tot slot kan ieder die dat wil een kaarsje aansteken en daarbij een wens of gedachte uitspreken over hoop voor de mensen in Israël en Palestina.

Toelichting bij projecten.

In de benedenzaal gaat het programma verder. Kees Blok, de voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland, vertelt over ‘Kumi Now’, oftewel ‘Sta op, en wel Nu’, een nieuw project van Sabeel Jeruzalem. www.kuminow.com. En hij deelt mee dat de leiding van de PKN met Kairos-Sabeel in gesprek zal gaan over de verwarring die soms in kerken ontstaat over het begrip Israël. Vervolgens komt Geke van Vliet aan het woord. Als theologiestudente in Amsterdam kreeg zij de gelegenheid stage te lopen bij Sabeel Jeruzalem. Zij werkte daar aan een project waarin bijbelse plaatsen verbonden worden met verhalen over de huidige situatie aldaar.

Boekpresentatie.

De theoloog Meindert Dijkstra presenteert zijn boek ‘Palestina en Israël’. Met dit boek vraagt hij aandacht voor de lange geschiedenis van cultuur, taal en achtergrond va het Palestijnse volk. Het is geen theologisch, maar een historisch boek, gebaseerd op recent historisch en archeologisch onderzoek. Met een duizelingwekkende hoeveelheid namen van plaatsen en personen beschrijft hij de geschiedenis van de mensen, die in dit gebied woonden, vanaf ongeveer 1000 v. chr tot het eind van de negentiende eeuw.

Creatieve werkvormen.

Aan het eind van de middag gaan we in groepjes uiteen om materiaal te testen, dat aangedragen is door Toine van Teeffelen, werkzaam aan het Arab Educational Institute in Bethlehem. Deze creatieve werkvormen wil hij gebruiken bij een serie bijeenkomsten bij De Muur in Bethlehem. Ik ga met drie anderen kwartetten! Het kwartet is gebaseerd op de actuele situatie in Bethlehem, het bevat veel informatie. Volgens ons komt deze inhoud beter tot z’n recht in een ganzebord.

Zo eindigt de dag met een creatieve werkvorm, een uiting van hoop in een grimmige situatie.

Gerelateerd