24 april 2020

Vrije ruimte

Geschreven door Timo van Kempen
Actueel Liesbeth Orthel Vrije ruimte

Afgelopen weekend gingen de leden van de Klub met elkaar in gesprek. Via een internetverbinding. Met beeld en geluid. Het ‘nieuwe normaal’ van deze tijd.

De ontmoeting was als vanouds. Er is altijd weer een goede en vertrouwde sfeer tijdens onze bijeenkomsten. In een korte gespreksronde wisselden de jongeren van de Geertekerk – het zijn er zes – de stand van zaken uit, met name over school. Voor sommigen spant het er om nu het einde van het schooljaar nadert. Dat de ‘normale’ eindexamens dit jaar komen te vervallen, pakt immers niet vanzelfsprekend voor iedereen gunstig uit.

Eén van de jongeren was er trouwens niet bij. Die moest ‘gewoon’ werken in de supermarkt. Bijna alle jongeren van de Klub hebben een baantje. Dat had ik zelf trouwens ook vroeger: in de weekenden maakte ik schoon in de sportschool waar ik op judo zat.

Zachte weg

Het Japanse woord judo betekent ‘zachte weg’. Je maakt gebruik van de krachten die op je in werken om ergens naar toe te bewegen. Volgens de edele regels van het spel doe je dat bij voorkeur dus niet door brute kracht. Meebewegen met wat van buiten komt, blijkt soms de beste strategie om dichter bij je doel te komen.

Eén van onze doelen van dit jaar, is iets moois maken van de jaarlijkse Klubviering op 10 mei. Tijdens de viering op kerstavond waren we nog zo goed als voltallig in de Geertekerk. Dit keer leveren we onze bijdrage op afstand.

Dat doen we via een internetverbinding. De jongeren van de Geertekerk bewegen mee met de huidige anderhalve meter samenleving. In plaats van de jaarlijkse jongerenviering in de kerk hebben we afgelopen weekend ideeën uitgewisseld en plannen gemaakt om op 10 mei een bijdrage te leveren aan de gemeente in Utrecht.

Vrijheid

We gaan een geluidsopname voor u maken. Oftewel een Podcast. Zo wordt ook op 10 mei de remonstrantse viering, net als de afgelopen weken, opnieuw in uw huiskamer gepresenteerd. Het thema van de viering is vrijheid.

In deze tijd van beperkingen door corona is dat een uiterst actueel thema. De viering is kort na de dodenherdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag een dag daarna. De jongeren gaan in gesprek over het verleden en het heden. En vertellen waar zij zelf nog vrijheid vinden vandaag de dag.

Op 10 mei presenteren wij verhalen waarvan u hopelijk, net als wij, innerlijk in beweging komt.

Zo zoeken we de vrije ruimte ondanks de beperkingen van het ‘nieuwe normaal’.

 

Gerelateerd