Middagkring (met vervoer)

Andrew Martin Middagkring (met vervoer)
Datum 13 februari 2019
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Houten

Op een aantal woensdagmiddagen komen oudere remonstranten en belangstellenden uit Houten bijeen om met elkaar te spreken over een actueel en/of meer filosofisch getint onderwerp. Ontmoeting en inbreng vanuit ieders levenservaring staan centraal. Na de afronding van Bubers De weg van de mens (nog één hoofdstukje te gaan), kiezen we een nieuw onderwerp. Zo nodig zorgen we voor vervoer van/naar de middagkring. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje.

Meedoen?

  • Data: woensdagen 10 oktober, 14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari en 13 maart
  • Plaats: Boekdrukkersgilde 59, Houten
  • Leiding: Ds. Alleke Wieringa
  • Opgave: Cor Stolk  E  cor.stolk@casema.nl  T  030  637 58 99

Agenda