Landelijke dienst: 400 jaar Remonstranten!

In 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat de Remonstrantse Broederschap is opgericht. Die oprichting was een gevolg van het feit dat de ‘rekkelijke’ geloofsopvattingen van de remonstranten door de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) werden veroordeeld. De remonstrantse predikanten werden vervolgens verbannen uit de Republiek. Een aantal van hen kwam samen in de stad.. Lees verder

Kerkdienst Geertekerk bij de Doopsgezinden op Oudegracht 270!

Oudegracht 270

Gemeenschappelijke dienst van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente bij de doopsgezinden ‘thuis’, op de Oudegracht 270. Let op: vroege vogels daar, we beginnen om 10.00 uur!.. Lees verder

Buurkerkenlunch

Willemsplantsoen 2

Tijdens de Buurkerkenlunch kunt u oude bekenden en nieuwe mensen ontmoeten uit de verschillende Buurkerken van het centrum van Utrecht. De activiteit vindt plaats op de laatste dag van de jaarlijkse wereldwijde gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Vanaf 11.30 uur kunt u, na de viering en koffie in uw eigen kerk, binnenlopen: de deuren van de.. Lees verder